Bijeenkomsten cao Woondiensten in volle gang

Nog geen maand ná het opschorten van de onderhandelingen zijn de kantinebijeenkomsten over de cao in volle gang. Bijeenkomsten waarin de vakbonden een gezamenlijke toelichting geven op de stand van zaken.

En waarin ze uitleggen waaróm deze situatie is ontstaan. Meest gehoorde reacties tot nu toe: “verhelderend….” en “niet akkoord gaan met het eindbod van Aedes!”.

Verhelderend
Voor veel medewerkers is het verschil tussen een incidentele en structurele vergoeding niet duidelijk. Na het zien van de rekensommen verzuchtte een medewerker in Groningen “nu begrijp ik pas hoeveel geld dat scheelt”.

Ook de in de vorige cao gemaakte afspraak over het aanpassingsbedrag bleek bij veel medewerkers te zijn weggezakt. De stellingname van de gezamenlijke vakbonden “koopkrachtbehoud voor iedereen” wordt dan ook met instemming begroet.

Waardering op zijn plaats
Medewerkers begrijpen goed dat de vakbonden de onderhandelingen hebben opgeschort. We merken tijdens de kantinebijeenkomsten ook dat de mensen waar het om gaat langzaam genoeg hebben van de houding van Aedes. In de voorstellenbrief schrijven werkgevers immers dat zij een loonsverhoging willen bieden die passend is voor de sector, aansluit bij de economische ontwikkeling en recht doet aan de inzet van de medewerkers. In het eindbod zien medewerkers dat niet terug…

“Kijkend naar de salarisontwikkeling van de afgelopen 10 jaar, vind ik het opmerkelijk dat Aedes in deze tijd dit statement afgeeft”, aldus Cyril, coördinator algemene zaken bij Woonmeij in Schijndel.

Niet akkoord gaan met het eindbod van Aedes
Tijdens de bijeenkomst in Heerenveen staken de medewerkers hun boosheid over het loonbod van Aedes niet onder stoelen of banken: “het loonbod van Aedes is ver onder peil”. In Rotterdam was de opdracht aan de bonden klip en klaar. “Als het aan mij ligt houden de bonden hun poot stijf in de onderhandelingen”, stelt Kevin, adviseur project- en bewonerscommunicatie bij Woonstad Rotterdam. “We weten allemaal dat een structurele loonstijging van 4% nodig is. Dat zorgt er voor dat we er een klein beetje op vooruit gaan. De economie draait goed en onze lonen blijven nog steeds achter. De inflatie is nu al 2,8%. Als de vakbond een loonsverhoging van 3,75% eist, dan is dat voor mij echt het matje. Alle rek is er dan uit.”

Wij komen naar je toe!
De kantinebijeenkomsten gaan in de komende weken, zelfs tijdens de Meivakantie, gewoon door! Misschien staat er bij jou in de corporatie al één gepland. Als dat nog niet zó is, en je wil een bijeenkomst bij jouw corporatie organiseren? Laat het ons weten en we maken een afspraak! Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan: r.heins@cnvvakmensen.nl

Veel gestelde vragen
Tijdens de kantinebijeenkomsten krijgen we veel vragen. Enkele daarvan proberen we in de komende periode via deze nieuwsbrief te beantwoorden…

Vraag: Is er al een nieuwe onderhandelingsdatum?
Nee, de onderhandelingen zijn opgeschort. Er is ook niet zo veel meer te onderhandelen nu Aedes een eindbod heeft gedaan. Een eindbod betekent: ‘slikken of stikken’. Juist dáárom bezoeken wij de medewerkers op dit moment op hun werkplek (in de kantine). We geven uitleg en bespreken met de mensen wat zij van het eindbod van Aedes vinden.

Vraag:Wat kunnen wij op dit moment zelf doen?
Allereerst kun je de stand van zaken rond de cao natuurlijk met je collega’s bespreken. En praat er ook eens over met je directeur/bestuurder. Aedes vertegenwoordigt immers de werkgevers, dus óók jouw directeur. Wat vindt hij/zij er van? Laat het de leiding van jouw corporatie weten als je het niet met het eindbod van Aedes eens bent. Dat kun je doen door, zoals wij dat noemen, te ‘zoemen en rammelen’. Door van je te laten horen. Maar dat kan natuurlijk ook door, bijvoorbeeld, een gezamenlijke brief of petitie aan de directie of het MT te sturen. Of door op een bepaalde dag allemaal dezelfde kleur kleding aan te trekken. Of via een ander signaal…

Aedes denkt dat de medewerkers in de sector zéér tevreden zullen zijn met haar eindbod. Als dat niet zo is, dan is het belangrijk dat die mening naar voren komt! Wij horen het graag van jullie als jullie een gezamenlijk geluid laten horen!

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/woondiensten of ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je kunt daar zelf ook een vraag stellen of je mening geven.

Goede Paasdagen!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl