Bijeenkomst OFW Dronten 13 mei 2019

Afgelopen periode hebben we verschillende malen contact gehad en hebben jullie ook verschillende malen contact met ons gezocht over de zaken die spelen bij OFW. Wij nodigen jullie graag uit voor een bijeenkomst voor leden van CNV en FNV op maandag 13 mei.

Functiebeschrijving en functiewaardering

Op dit moment heeft iedereen zijn functiewaardering gekregen, ook dat hebben we gemerkt. Wij zijn door verschillende mensen en afdelingen benaderd met vragen. Hieruit blijkt dat een deel van de mensen het niet eens is met de functiewaardering en het dus niet eens zijn in welke schaal ze zijn ingedeeld. Ons advies is om de lijn te volgen zoals die in de brief beschreven is die je hebt ontvangen met je functiewaardering. Ga in gesprek met je manager/leidinggevende en maak ook gebruik van de mogelijkheid om met Atrivé in gesprek te gaan, als je vragen hebt of het er niet mee eens bent. Wat kan helpen bij deze gesprekken is dat je voor jezelf opschrijft wat er volgens jou ontbreekt aan de functiebeschrijving en wat er niet klopt. Eerder hebben we aangegeven dat de functiebeschrijving het belangrijkste document is. Zijn alle taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden op een goede manier beschreven? De functiebeschrijving leidt uiteindelijk tot de functiewaardering.

Kom je er in het gesprek met je manager en Atrivé niet uit, dan kan je je wenden tot de interne geschillencommissie. Maak gebruik van de interne geschillencommissie als jij vindt dat jouw punten onvoldoende gehoord en meegenomen zijn. Want weet dat als een waardering eenmaal is vastgesteld, je het daarmee moet doen! Mocht je ook daar voor jouw gevoel onvoldoende gehoord worden dan kan je altijd nog naar de commissie cao-zaken vanuit de cao Woondiensten.

Een aantal mensen heeft eerder aangegeven dat zij al langere tijd vinden te laag te zijn ingeschaald en de mogelijkheid bekijken om het achterstallig loon alsnog te vorderen. Het lijkt ons goed om hier tijdens de bijeenkomst bij stil te staan.

Onveilige cultuur binnen OFW

Zowel vanuit de leden van CNV als ook vanuit de leden van FNV blijven wij signalen krijgen dat er verschillende zaken niet goed gaan bij OFW. Via de or krijgen wij deze signalen ook. Mensen voelen zich niet veilig op het werk, werknemers die voorheen goed functioneerden krijgen ineens een slechte beoordeling en er zou sprake zijn van een angst cultuur. Werk moet een plek zijn waar je met plezier naar toe gaat en waar je je veilig voelt en niet het gevoel hebt dat je constant over je schouder moet kijken. Deze geluiden horen wij al langere tijd en wij hadden de hoop dat na een aantal gesprekken met jullie directie er een andere en betere weg zou worden ingeslagen. Daarnaast hebben we eerder onze zorgen geuit in een brief aan de Raad van Commissarissen. Ons beeld is dat de situatie niet verbetert maar juist verslechtert. Er is vanuit de vakbondsleden ook veel kritiek op het functioneren van de directie, hoe zij bijdragen tot een onveilige werksituatie en zeker zelf niet het goede voorbeeld geven.

Bijeenkomst voor vakbondsleden OFW

Wij nodigen jullie van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de functiebeschrijving en functiewaardering. Tevens willen wij ook met jullie in gesprek over de cultuur binnen OFW en wat we hier gezamenlijk aan kunnen doen.

Wanneer:  Maandag 13 mei van 17.30 tot 19.30 uur (wij zorgen voor een broodje)
Locatie:     Open Hof, De Zuid 2 in Dronten

Graag van tevoren aanmelden i.v.m. met het aantal te bestellen broodjes! Aanmelden kan via rknoord@fnv.nl.
Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact met mij op.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl