Berekenen overurentoeslag door Mebin

Op basis van ontvangen signalen over het niet krijgen van de overurentoeslag constateren wij dat er onder jullie onvrede hierover bestaat. Het probleem is de wijze waarop jullie werkgever de toepassing van opname vakantie en tijd-voor-tijd uitvoert.

Dit in relatie tot overwerk en de berekening van de overwerktoeslag. De uitwerking door jullie werkgever roept ook bij ons vragen op.

Ook jullie werkgever heeft hierover vragen ontvangen. Dat blijkt uit de personeelsmededeling “Wijzigingen i.v.m. het nieuwe tijdregistratiesysteem Dyflexis” van 15 juni jongstleden. Jullie werkgever schrijft dat comform de cao er alleen sprake is van overwerk als er meer uren worden gewerkt dan de contractuele werktijd op weekbasis. Dat betekent dat jullie werkgever een feestdag, ziekte-uren, vakantiedagen, medisch verzuim, etc. niet gelijkstelt aan een werkdag. Gevolg is dat deze niet worden meegenomen in de telling voor het berekenen van de overwerktoeslag.

Wij zien dat anders en zijn van mening dat onder meer aan vakantiedagen, feestdagen, ziekte-uren dezelfde waarde moet worden toegekend als aan een werkdag en om die reden meetellen voor het berekenen van de overwerktoeslag.

Het mag duidelijk zijn dat de in de personeelsmededeling omschreven werkwijze niet in overeenstemming met ons tot stand is gekomen. Wij hebben jullie werkgever meegedeeld een ander inzicht te hebben op de toepassing van de cao-regeling en hierover met elkaar in gesprek te willen gaan. Jullie werkgever heeft ons laten weten een afspraak met elkaar te plannen.

Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg hierop en vragen jullie geduld totdat we meer weten.

Gerard van Cuijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20134089
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl