Aviko-maatregelen tegen dalende omzet

Werknemers van Aviko hebben op vrijdag 24 april een e-mail ontvangen van CEO Chris Deen over de situatie bij Aviko en de maatregelen die Aviko wil nemen om de dalende omzet financieel op te vangen.

Er was veel onduidelijkheid over de brief en de maatregelen. De onduidelijkheid werd veroorzaakt door het feit dat de brief voor Aviko Internationaal opgesteld was. In de verschillende landen waar Aviko zit, bestaat er een verschil in regelgeving omtrent overheidssteun.

In bijgaande nieuwsbrief van de gezamenlijke vakbonden tref je meer informatie hierover aan. Heb je na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen, dan kun je bij mij terecht.

Peter de Ridder,
bestuurder CNV Vakmensen
E p.deridder@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 1997Downloads