Akkoord nieuwe cao Ardagh Glass Benelux

Afgelopen maandag konden jullie tijdens de ledenraadplegingen je stem uitbrengen op het bereikte cao-onderhandelingsresultaat. De leden van CNV Vakmensen die hebben gestemd zijn met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe cao.

Wij hebben jullie werkgever hierover geïnformeerd. Tevens hebben wij gevraagd om de aanpassingen te verwerken zodat de nieuwe cao-tekst ook voor jullie spoedig beschikbaar is. Als deze beschikbaar is, wordt de cao-tekst ook op onze website geplaatst. Ga hiervoor naar: www.cnvvakmensen.nl/bouw/steen-en-glas/cao-ardagh-glass/

Graag aandacht voor het volgende

  • Reiskostenvergoeding

De nieuwe regeling reiskostenvergoeding wordt – om administratieve redenen - in oktober met terugwerkende kracht op 1 april 2022 ingevoerd. In de nieuwe regeling ontvangt de medewerker een vergoeding van € 0,19 per kilometer, gemaximeerd op 40 kilometer enkele reis (zie tabel in bijlage). De reisafstand wordt bepaald op basis van de snelste route.

De regeling heeft de intentie om voor elke medewerker in een verbetering te resulteren. Daar waar in de periode van 1 april 2022 tot 1 april 2023 sprake blijkt van een structurele individuele achteruitgang in de vergoeding op jaarbasis gemeten, wordt het verschil onder toepassing van de geldende fiscale regels gecompenseerd in een vaste maandelijkse persoonlijke toeslag.

Ben jij van mening dat je er met de nieuwe reiskostenregeling op achteruit bent gegaan, neem dan na 1 april 2023 met je werkgever hierover contact op.

  • Kopen en verkopen van vakantiedagen

Wij ontvangen vragen over de afspraak kopen en verkopen van vakantiedagen. Voor alle duidelijkheid:

  • De pilot kopen en verkopen van vakantiedagen wordt omgezet in een permanente cao-bepaling.
  • De fulltime medewerker kan per jaar 9 dagen kopen en 9 dagen verkopen.   

Heb je nog vragen laat het ons dan weten.

Mede namens Jacco Nieuwenhuizen, cao-delegatielid,

Gerard van Cuijk  
bestuurder CNV Vakmensen                             
06 2013 4089
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl