Werkgevers Meubel wijzen eenmalig uitkering af

Wij hebben eind oktober een brief geschreven met een voorstel voor aanvullende afspraken in de cao Interieurbouw en Meubelindustrie. Gelet op de explosief gestegen kosten stelden wij een substantiële eenmalige uitkering voor in 2022 én in 2023. Werkgevers verenigd in de Koninklijke CBM hebben ons 9 november laten weten ons voorstel af te wijzen. Het momentum om juist nu wat extra’s te doen voor alle medewerkers laten zij dus jammer genoeg aan zich voor bij gaan.

Explosief gestegen kosten
Kosten voor levensonderhoud rijzen de pan uit. Naast de kosten voor energie, worden voeding en persoonlijke verzorgingsproducten ook getroffen door enorme prijsstijgingen. Hoewel wij nog steeds staan achter de eind 2021 gemaakte afspraken voor de nu geldende cao, konden wij toen de huidige prijsexplosies niet voorzien. Natuurlijk zijn er de maatregelen van de overheid die het verlies aan koopkracht compenseren. En ja, ook wij vinden dat wij misschien genoegen moeten nemen met minder in de boodschappenkar. Niemand is er per slot van rekening schuldig aan deze ongekende inflatiecijfers. En dus verwachten wij van werkgevers ook een bijdrage. Een bijdrage die substantieel is, die er echt toe doet. Bijgaand tref je de brief aan die wij samen met de FNV hebben gestuurd aan werkgevers.

Reactie werkgevers
Werkgevers zijn van mening dat:

  • Er goede afspraken zijn gemaakt in deze cao (2022-2023) op het gebied van loongebouw en loonontwikkeling;
  • Dat onderzoek in 2019 heeft uitgewezen dat werkgevers gemiddeld tussen de 20-30% meer betalen dan zijn op grond van de cao zouden moeten;
  • Dat werkgevers aan CBM hebben laten weten dat zij al wat extra's doen voor de werknemers, bijvoorbeeld de winstuitkering, toekenning extra periodiek, naar voren halen van de loonsverhoging (3,25%) van januari 2023, een eenmalige uitkering of een tijdelijke verhoging van het maandloon;
  • Een deel van de werkgevers het zich simpelweg niet kan veroorloven iets extra's te doen. Een nieuwe collectieve afspraak zou hen dus ook verplichten de door ons gewenste en dus voorgestelde eenmalige uitkering te betalen;
  • Werkgevers worden geconfronteerd met gestegen en stijgende kosten voor onder meer energie, grondstoffen en maatregelen tegen uitstoot van schadelijke stoffen;
  • Uit oogpunt van goed werkgeverschap werkgevers oog moeten hebben voor de (financiële) zorgen en noden van hun medewerkers;
  • Individueel moet worden bekeken wat iemand nodig heeft. Individueel maatwerk dus in plaats van een collectieve afspraak.

Samenvattend wil CBM nu geen collectieve verhogingen. Jammer genoeg is daar weinig koninklijks aan. Wel wil CBM zijn vinger aan de pols houden als het gaat om de sociaal economische ontwikkelingen. Mocht de inflatie aanhouden dan is er mogelijk wél ruimte om in 2023 een aanvullende cao afspraak te maken over een eenmalige uitkering.

Het vervolg
Het leek ons allereerst goed jullie te informeren over ons verzoek en de reactie van de CBM. Gelet op de 'argumenten' van CBM lijkt het ons goed om jullie te vragen wat jullie werkgever dan extra heeft bijgedragen in de exposief gestegen voor energie en levensonderhoud. Met de uitkomst van de reacties en de door CBM veronderstelde mogelijke ruimte in 2023 gaan wij dan verder aan de slag.

Reacties
Reacties op onze vraag wat jouw werkgever voor jou en je collega's heeft gedaan zijn dus meer dan welkom. Vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief ontvangen wij ook graag. Stuur dan een e-mail, naar aem.peper@cnvvakmensen.nl of een sms, whatsapp naar (06) 2343 2081. Gewoon even bellen mag natuurlijk ook.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081

Downloads