Werkgevers houthandel doen een verbeterd bod. Acties opgeschort tot woensdag.

vandaag hebben we een overleg gehad met een delegatie van de werkgevers in Zwolle, om te onderzoeken of er ergens nog ruimte is. De werkgevers hebben ons een verbeterd bod gedaan. Dat bod willen we jullie graag voorleggen. De acties worden opgeschort tot woensdag.

Maandag krijgen jullie een mail met daarin een stem mogelijkheid. Stemt de meerderheid voor het bod van de werkgevers dan hebben jullie een nieuwe cao.  Stemt de meerheid tegen het bod van de werkgevers, dan hebben jullie (nog) geen cao en gaan de acties woensdag door. Als je tegen het bod van de werkgevers stemt,  dan gaan wij er vanuit dat je ook bereidt bent om actie te voeren in het geval dat de meerderheid tegen het bod stemt! 
Lees het bod goed door. We zien je stem graag tegemoet maandag of uiterlijk dinsdag voor 16.00.

De werkgevers hebben een bod gedaan dat neerkomt op:

  • Een loonsverhoging van 3% per 1 november 2023;
  • Per 1 november 2023 een verhoging van de loonschalen met € 80,00 bruto naar rato dienstverband
  • Per 1 december 2023 een eenmalige vergoeding van € 750,- bruto naar rato dienstverband;
  • Een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2024;
  • Bevriezing franchise over het jaar 2023
  • Cao loongrens wordt opgehoogd naar € 50.000,-;
  • Leeftijd ploegendienst van 58 naar 59 jaar;
  • Kilometervergoeding naar 21 eurocent. Als de fiscale ruimte dit toelaat wordt de vergoeding verhoogd maximaal 23 eurocent voor de kilometers voor de afstand tussen de 10 en 40 kilometers;
  • Looptijd cao: 1 april 2023 tot 30 juni 2024.

Werkgevers en werknemers doen onderzoek naar de praktijk en beleving van de arbeidsvoorwaarden voor boven-Cao personeel. Het onderzoek wordt afgerond medio mei 2024.

Dit voorstel is gedaan onder de voorwaarde dat de werkgevers die na 1 april 2023, vooruitlopend op een onderhandelingsakkoord, hun werknemers tegemoet zijn gekomen, deze tegemoetkoming mogen verrekenen voor zover deze na 1 april 2023 is betaald. Vergoeding voor de gestegen energiekosten blijven hierbij buiten beschouwing.

Tevens onder de voorwaarde van instemming van de leden van de VVNH.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,

Saskia Spaargaren
s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error