Verslag Cao-onderhandelingen Interieurbouw en Meubelindustrie: loonbod werkgevers blijft flink achter

Woensdag 8 november hebben we de tweede onderhandelingsdag gehad voor de CAO voor de Interieurbouw en Meubelindustrie.

Tot voor kort was jullie aanspreekpunt bij CNV Vakmensen Emiel Peper. Emiel is per 1 november 2023 aan de slag gegaan als bestuurder Transport en Logistiek bij FNV. Het dossier is overgedragen aan Martin van Eerde die per 1 november in dienst is getreden als bestuurder van CNV Vakmensen. Via deze weg wil ik Emiel bedanken voor het werk dat hij heeft gedaan voor de sector.

Tijdens de cao-onderhandelingen zijn de belangrijkste verschillen tussen ons en de werkgevers aan de orde gekomen, waarover we uiteindelijk tot afspraken willen komen. Een paar punten van verschil lichten we toe.

Het loonbod van werkgevers blijft flink achter

Loon is met stip het belangrijkst onderwerp, bleek uit de ledenraadpleging onder onze leden. Door de historisch hoge inflatie en de hiermee gepaard gaande druk op de koopkracht van werknemers is de inzet gericht op het maken van een behoorlijke loonafspraak.

Dit willen wij:

  • Om ervoor te zorgen dat de medewerkers die het hardst worden geraakt door de inflatie op een passende manier worden gecompenseerd, willen we een afspraak maken over “centen én procenten”.  Wij stellen een loonsverhoging voor van de feitelijke salarissen en salarisschalen van 7,5% per 1 januari 2024. Daarnaast willen we de feitelijke salarissen en salarisschalen per die datum verhogen met €80,- bruto per maand. Dezelfde voorstellen doen we ten behoeve van de jeugdschalen.
  • Verkorting van de arbeidsduur naar 36 uur per week, uiteraard met behoud van het huidige loon. Wij hebben dit voorgesteld omdat we graag willen dat medewerkers gezond hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Naast de regelingen die er al zijn, denken we dat een structurele vermindering van de arbeidsduur hier zeker bij gaat helpen.

Het is duidelijk dat werkgevers een ander idee hebben over de loonsverhoging die nodig is om de sterk gedaalde koopkracht te repareren. In de onderhandelingen komen de werkgevers nu niet verder dan zo’n 5% voor de meeste lonen en dan ook nog gefaseerd. Een heel groot verschil dus. Daarnaast snappen werkgevers niet wat vermindering van de arbeidsduur zou bijdragen aan de work-lifebalance en ook niet vanuit het oogpunt van bestaanszekerheid.

Wij willen afspraken over reiskostenvergoeding

Hoewel veel bedrijven een reiskostenvergoeding voor woon-werk hebben, is er niets over afgesproken in de cao en dat vinden we een gemis, omdat dit een belangrijke primaire arbeidsvoorwaarde is. Wij willen dat wel, zodat alle werknemers goed worden gecompenseerd voor de sterk gestegen kosten die worden gemaakt om op de werkplek te komen. Hierover praten we verder in een volgende onderhandelronde met de werkgevers.

Flexibiliteit moet lonen

Als het aan de werkgevers ligt, willen ze onder andere meer invloed op het bepalen van jouw roostervrije dagen.

Werkgevers willen:

Meer ingeplande roostervrije dagen (de zogenoemde reservedagen) kunnen veranderen in een werkweek.

Dat de min- en plusurenregeling makkelijker toegepast moet kunnen worden en extra veel overwerken niet meer extra wordt beloond.

Reservedagen kunnen veranderen betekent dus minder zekerheid over de vrije dagen waarop je dingen voor jezelf kunt plannen. En over het makkelijker toepassen van de min- en plusurenregeling: wij willen juist meer ruimte voor een goede werk/privébalans.

Volgend overleg

Hoewel we er nog lang niet zijn, hebben we hebben nog twee onderhandelingsronden te gaan. Het volgende overleg staat gepland op 23 november.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:

Cao Interieurbouw en Meubelindustrie | CNV Vakmensen - Hout en meubel | CNV Vakmensen


Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen en Piet den Ouden (Kaderlid),

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8191 9564
E m.vaneerde@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error