Al het nieuws

Verbeterd bod cao-Meubel

Aan het einde van een lange dag hebben de werkgevers maandag 15 maart een verbeterd bod uitgebracht voor de cao meubel vanaf 1 januari 2020. Het betreft een verbetering ten opzichte van het eind van medio oktober vorig jaar. Wij leggen dit bod aan jou ter beoordeling voor en vragen je je stem hierover uit te brengen.

Werkgeversbod op hoofdlijnen

  • Een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
  • Een zwaar werkregeling per 1 januari 2022, waarvoor de kaders nu zijn vastgesteld.
  • De leeftijd waarop men verplicht kan worden tot overwerken of ploegendienst, wordt verhoogd van 57 naar 60 jaar.
  • Er is straks één regeling van toepassing voor het werken van 4 in plaats van 5 dagen. Dat is de 80-90-100 regeling. Hiervan gebruik worden gemaakt bij de leeftijd vanaf 58 jaar.
  • Een aanpassing van het loongebouw per 1 januari 2022, waarbij vooral gekeken wordt naar de breedte (uitbreiding met functiegroepen f en g), de laagste loonschalen (ophoging), meer groeiperspectief met tenminste twee extra stappen in het salaris. Leeftijdsjaren worden ervaringsjaren.
  • Verhoging van de salarisschalen met 2% per 1 mei 2021 en 1,5% per 1 september 2021. Werkgevers hebben – onder voorwaarden – een mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Bijgaand tref je de complete tekst van het verbeterde eindbod aan, waarin de hoofdpunten meer uitgebreid zijn verwoord. Je krijgt de mogelijkheid je stem uit te brengen. Om je stem uit te brengen Klik hier

De beoordeling van het bod
Nadat het eindbod door de leden is afgewezen hebben wij in december de werkgevers een ultimatieve brief gestuurd. Daarin hebben wij onze wensen verwoord. Als wij dit vergelijken met wat er nu is geboden, ligt dit heel dicht aan tegen in wat we in december wensten te realiseren. Wij zien dit verbeterde bod dan als te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. Het staat nog wel een eindje af wat wij oorspronkelijk eind 2019 wensten, maar dichtbij wat we eind 2020 wensten. In ieder geval een aanzienlijke verbetering van het medio oktober 2020 uitgebrachte eindbod.

Stemming over verbeterd bod
De leden zijn nu aan het woord. Of zoals wij het in onze nieuwsbrief eind vorige week verwoorden: de leden bepalen de kleur van de rook die maandag 15 maart 2021 uit de pijp is gekomen. Naar onze mening is het verbeterde eindbod het maximaal haalbare. Afwijzing betekent dat wij actie gaan voeren, instemming betekent dat wij een nieuwe cao hebben. Het is nu aan jou je stem uit te brengen.

klik hier om je stem uit brengen.

Krijg jij deze deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.

Om je stem toch uit brengen ga je dan naar: www.cnvvakmensen.nl/caos/hout-en-meubel/cao-meubel

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2343 2081
E. aem.peper@cnvvakmensen.nl

 

Downloads