Stemming principeakkoord cao Parket

CNV Vakmensen is met de werkgevers een principeakkoord overeengekomen voor jouw cao, de cao voor Parketvloerondernemingen. Als jij instemt, het woord is nu aan jou, hebben we een akkoord voor 3 jaar.

Wat hebben we bereikt?

Loon

Per 1 mei 2022 stijgen de loonschalen met € 50,00
Per 1 juli 2022 stijgen de lonen met 3%.

Per 1 april 2023 stijgen de loonschalen weer met € 50,00
Per 1 juli 2023 stijgen de lonen weer met 3%

Per 1 april 2024 stijgen de loonschalen nogmaals met € 50,00
Per 1 juli 2024 stijgen de lonen nog een keer met 3%.

Deze afspraken gelden voor iedereen die een salaris verdient wat in het loongebouw zit. Zit je daar al boven, dan gelden deze afspraken niet automatisch voor jou, al is de werkgever vrij om het voor iedereen toe te passen. Onze cao is een minimum cao. Alle afspraken moeten minimaal toegepast worden. Minder mag niet, meer mag altijd.

Mocht je klachten hierover ervaren, dan kun je via de CNV Vakmensen een klacht indienen en dan wordt deze in cao partijen behandeld. Werkgevers kunnen dat overigens ook doen.

Aangepaste afspraak voor schaal 1

Omdat we in de vorige cao de jeugdlonen al hebben afgeschaft, deze vallen nu allemaal in schaal 1, hebben we voor schaal 1 ook afwijkende afspraken gemaakt. Voor schaal 1 wel de  stijging van 3% per jaar, alleen stijgt die loonschaal met € 15,00 per 1 mei 2022, 1 april 2023 en 1 april 2024.

Aanpassing generatiepact

Het generatiepact hebben we aangepast. Dit was een wens van werkgevers, welke ze gemotiveerd hebben ingediend. Daar zijn we in mee gegaan. Het generatiepact, je werkt 80% tegen 90% en je bouwt 100% pensioen op, geldt vanaf 1 januari 2022 alleen voor fulltime werknemers in fysiek belastende functies. Bestaande situaties worden gerespecteerd.

Loon bij ziekte

Werkgevers hebben voorgesteld om de eerste 3 maanden 100% te betalen en daarna 85%. Dit is voor CNV Vakmensen een no go. Loon bij ziekte blijft dus 100% het eerste jaar en het tweede jaar 70%. Daar waar de werknemer re-integreert krijgt hij de uren die hij dan werkt wel 100% vergoed.

Vergoedingen stijgen

Ook vergoedingen, denkt aan zelf aangeschafte gereedschappen, kleding en dergelijke stijgen met 3,5%.

Thuiswerkvergoeding

De afgelopen jaren heeft ook in de Parket gezorgd voor wijzigingen van arbeidspatronen. Uiteraard moet een vloer nog op locatie gelegd worden en wordt deze in de showroom verkocht, maar het zijn functies denkbaar die makkelijk vanuit huis gedaan kunnen worden. Om die collega’s tegemoet te komen heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt dat deze werknemers voor iedere dag dat ze thuis werken een vergoeding van € 2,00 ontvangen.

Geboorteverlof

Voor de jonge vaders onder ons, of de toekomstige jonge vaders, heeft CNV Vakmensen ook een aanvullende afspraak gemaakt. Jonge vaders krijgen van de overheid 70% vergoed als zij geboorteverlof opnemen, dat wordt voor één aaneengesloten week door werkgevers met 30% aangevuld tot 100%. CNV Vakmensen had graag gezien dat dit meer zou zijn, maar het is van niets naar een week gegaan, iets wat pure winst is en mogelijk in de toekomst uitgebreid wordt.

Stemmen

CNV Vakmensen is tevreden met het bereikte resultaat. Het is nu aan jou wat jij er van vindt. Klik hier om te stemmen

Leden werven leden

CNV Vakmensen laat met dit akkoord weer zien dat lid zijn loont! Zorg dat deze nieuwsbrief ook bij collega’s terecht komt die nog niet lid is en zorg dat zij of hij lid wordt. Ook voor jou zit er dan een leuk voordeel aan. Kijk hiervoor op deze website

Tot slot, laat je horen!

Als jij akkoord gaat hebben we voor de komende jaren rust in de sector. Echter, het kan zijn dat er zaken spelen die CNV Vakmensen niet weet en toch van belang zijn. Schroom niet, neem contact op en laat weten wat er speelt, wat jij vindt of wat er anders moet. Ik hoor van jou! Laat je ook horen op de cao-pagina. Opmerkingen plaatsen, reageren (ook op anderen) of je vraag stellen kan 24 uur per dag op deze pagina

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
tel. 06-53384473