Stem over het onderhandelingsresultaat Cao Houthandel

In de vierde onderhandelingsronde op 17 mei zijn we tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Het resultaat hebben we besproken met de cao-commissie en leggen deze nu voor aan onze leden, werkzaam in de Houthandel. Op basis van het oordeel van de cao-commissie leggen we het neutraal voor.

Jouw stem telt

Jouw oordeel en stem over het resultaat voor jouw cao is dus belangrijk om vast te kunnen stellen of het resultaat voldoende is of dat er voorlopig geen nieuwe cao komt en er door het voeren van acties betere afspraken kunnen worden afgedwongen. Je kunt stemmen tot en met 9 juni 2022 tot uiterlijk 23:59 uur.

De belangrijkste punten van het resultaat

  • De cao geldt tot 1 april 2023.
  • Loon:
    per 1 juni 2022: voor iedereen verhoging met € 60 bruto per maand. 
    Per 1 januari 2023: verhoging met 1,3%. Bij elkaar opgeteld betekent dit bij een maandloon van € 2000  per 1 juni € 2060 en per 1 januari 2023 wordt dat € 2086,78. Opgeteld een structurele verhoging van 4,3%. Bij een maandloon van € 3000  per 1 juni € 3060 en per 1 januari 2023 wordt dat € 3099,78. Opgeteld een structurele verhoging van 3,3%.
  • De leeftijdgrens voor verplicht overwerken en in ploegen werken wijzigt niet De vakbonden hebben op dit punt hun ruggen recht gehouden.
  • Werkgevers betalen volgend jaar 0,25% extra premie OO&A over de loonsom voor activiteiten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.:
  • De al wat langer geleden gemaakte afspraak om de tekst van de cao goed leesbaar te maken wordt dit jaar uitgevoerd zodat we de tekst kunnen gebruiken voor de cao vanaf april 2013.
  • De vakbondscontributie kan ook eind dit jaar weer verrekend worden waarbij het nettobedrag dat je via de werkgever terug ontvangt is verhoogd van € 50 naar € 60.

Kilometervergoeding

Helaas hebben de werkgevers er niet voor gekozen om een verbeterde kilometervergoeding neer te leggen. Zij kozen er voor om de ontwikkelingen hierin van onze overheid af te wachten. Zij willen daar gedurende de volgende cao-onderhandelingen pas over praten. Helaas is dat voor vele medewerkers mosterd na de maaltijd.

Stem nu over het resultaat 

Het volledige onderhandelingsresultaat vindt je onderaan deze mail als bijlage toegevoegd. Stemmen kan uiterlijk 9 juni 2022 om 23:59 uur. Klik hier om je stem uit te brengen.
Ben je geen lid maar wil je wel stemmen en invloed hebben op de cao-onderhandelingen nu en in de toekomst? Sluit je dan snel aan. Voor meer informatie ga je naar   https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/  Mocht je vragen hebben over het eindbod dan kun je mij via e-mail jouw vragen sturen. 

Meepraten en vragen stellen 

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.  Ga direct naar de cao-pagina

Souleiman Amallah, bestuurder cao Houthandel
M 06 2052 2211 / s.amallah@cnvvakmensen.nl

Downloads