Prima doortimmerd onderhandelingsresultaat Cao Timmerindustrie

Op 9 december zijn wij met de werkgevers in de timmerindustrie een onderhandelingsresultaat overeengekomen. Deze is tot stand gekomen na vijf onderhandelingsronden. Doortimmerd en passend, waarin ruimte is gemaakt voor een zwaar werk-regeling met behoud van koopkracht. Tevredenheid overheerst. Wij zijn positief. Het woord is nu aan de leden.

Korte terugblik 
Op 26 augustus zijn wij gestart met de cao-onderhandelingen. Vanaf het begin was duidelijk dat een door ons gewenste zwaar werkregeling weerstand opleverde bij werkgeversorganisatie NBvT. Twee keer hebben wij jullie gevraagd naar de zwaarte van de werk in de timmerfabrieken/-werkplaatsen. Tot twee keer toe werden wij door jullie gesteund in onze inzet om te komen te tot een zwaar werkregeling. Mét daarbij behoud van koopkracht. Na vijf onderhandelingsronden hebben wij een onderhandelingsakkoord weten te bereiken dat er mag zijn. En als voorbeeld mag dienen voor aanpalende bedrijfstakken. Wij kijken terug op een succesvol onderhandelingsproces.

Resultaat op hoofdlijnen 
De complete tekst van het onderhandelingsresultaat treffen jullie bijgaand aan. Daarbij willen wij opmerken dat de zwaar werk-regeling in de loop van 2021 pas kan ingaan. Over dit resultaat vragen we je stem uit te brengen. De link hiertoe tref je aan het eind van de nieuwsbrief aan. Hieronder treffen jullie de hoofdlijnen van het resultaat aan:

Hieronder treffen jullie de hoofdlijnen van het resultaat aan:

- een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 november 2021 (16 maanden);
- verhoging van de brutolonen met 1,5 % per 1 januari 2021 en met € 37,50 per 1 juli 2021;
- een zwaar werk-regeling voor montage- en productiemedewerkers, waarbij zij minstens
  20 van de laatste 25 jaar moeten hebben gewerkt onder de Cao Timmerindustrie of
  Cao Bouw & Infra. Zij kunnen op 65-jarige leeftijd stoppen en ontvangen een uitkering
  van € 21.200 bruto per jaar;
- de voorwaarden voor de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur per week (flexibele roosters)
  worden aangescherpt;
- de maximale houdbaarheidsduur van de min-uren wordt verlengd;
- toeslag op het persoonlijke loopbaanontwikkelingsbudget wordt verdubbeld naar 50%;
- verhoging van de vergoeding voor het vakbondslidmaatschap naar netto € 75 per jaar;
- betere voorlichting en naleving over cao-bepaling dat uitzendkracht na maximaal negen
  maanden een dienstverband door de inlenende werkgever wordt aangeboden.

Het woord is aan jullie
Wij leggen dit onderhandelingsresultaat nu met een positief stemadvies aan jullie voor ter beoordeling en ter instemming. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3oPnFDg Stemmen kan tot uiterlijk 21 december 2020.
Mochten jullie nog vragen hebben, of zaken willen opmerken, dan kan dat ook via de digitale stemming. En uiteraard mogen jullie mij ook berichten via de e-mail, een sms of whatapp. Mijn contactgegevens staan hieronder.

Emiel Peper,
bestuurder CNV Vakmensen
aem.peper@cnvvakmensen.nl
(06) 2343 2081

Downloads