Overleg cao Timmerindustrie: verkennen en verdiepen

Woensdag 9 september hebben wij alle voorstellen van werkgevers- en werknemerszijde verder verkend. Van globale verkenning tot verdieping. Er zijn ‘meters’ gemaakt in de onderhandelingen. Op maandag 28 september vindt de derde onderhandelingsronde plaats. Wij hopen dan tot finale passende en gedragen afspraken te komen.

Positief denken
Werkgeversorganisatie NBvT schetste eerder een somber toekomstbeeld. Deze ronde wees zij ons erop dat ruim 140 bedrijven in de branche een NOW I-aanvraag hebben ingediend voor overheidssteun. Wij hebben laten zien dat het CBS, het EBI, de Co-Bouw en het UWV veel positiever zijn in hun publicaties. Wij zien dan ook een toekomst voor de timmerindustrie van kansen en groei.

Huiswerk en onderzoek
Het huiswerk waarmee wij de eerste ronde van tafel zijn gegaan hebben wij met elkaar ‘nagekeken’. Op bepaalde onderwerpen zijn wij er ook al wel uit. Maar een cao-akkoord sluiten wij niet op onderdelen, maar op het totaalpakket van afspraken. Een afspraak over de loonontwikkeling vormt het sluitstuk van de onderhandelingen. In deze ronde hebben wij wel uitgebreid gesproken over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor zware beroepen. Samen met de NBvT hebben wij nu een onderzoeksopdracht voor pensioenbeheerder APG geformuleerd. Wij zijn met jullie en de NBvT benieuwd naar de uitkomst.

Onderwerpen/thema’s
Zonder volledig te willen zijn, hebben wij 9 september dus gesproken over de verwachte economische ontwikkelingen, de RVU voor zware beroepen. Verder over: loongebouw voor BBL-leerlingen, regeling tijdelijke aanpassing arbeidsduur, leren en ontwikkelen en (verplichte) scholingsdagen. Daarnaast hebben wij gepleit voor onderzoek naar gebruik van regelingen uit de cao. Onze stelling is dat er heel veel goede dingen zijn geregeld in de cao, maar dat het gebruik ervan achterblijft bij de verwachtingen. Daarenboven zullen wij met elkaar moeten toezien op naleving van de cao.

Resumé
Terugkijkend op de lange dag van overleg/onderhandeling hebben wij aan de tafel goede stappen gezet naar – wat ons betreft – de finale op 28 september. Dan wordt duidelijk wat er op de onderhandeltafel ligt aan resultaat. Ook op het gebied van RVU en loon. Dan heet het doorpakken en afspreken. Daarna is het woord aan jou als lid van CNV Vakmensen.

Reageren
Op onze vorige nieuwsbrief hebben wij hele goede reacties gehad. Ook al omdat wij in die nieuwsbrief een drietal vragen hebben gesteld. Nu hebben wij geen vraag, maar je mag vanzelfsprekend ook nu reageren met vragen, opmerkingen en suggesties. Graag naar aem.peper@cnvvakmensen.nl. Vind je een telefoontje, sms of whatsappje handiger? Ook helemaal goed naar het hieronder gegeven mobiele nummer.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl