Overleg cao Timmerindustrie: aftasten en verkennen

Woensdag 26 augustus is het overleg gestart voor een nieuwe cao Timmerindustrie. Wij hebben onze brief aan werkgeversorganisatie NBvT toegelicht. De onderwerpen, thema’s en voorstellen van alle partijen zijn besproken. Traditioneel bij de start: kennismaken, aftasten en verkennen. Op 9 september vindt het tweede overleg plaats.

De verschillen tussen de vraag van vakbonden en het aanbod van de NBvT zijn vooralsnog groot. Op hoofdlijnen willen wij: een passende loonsverhoging in procenten en centen, een eigen ontwikkelingsbudget, eerder met pensioen, betere positie voor uitzendkrachten, 5 mei als doorbetaalde verlofdag, verkorte arbeidsduur per week. De voorstellen van onze collega’s passen naadloos in onze onderwerpen en thema’s. Dat kan helaas niet worden gezegd van de werkgeversvoorstellen.

Doemdenken
De NBvT schetst een somber toekomstbeeld. Wij noemen het doemdenken. Wij zien op basis van publicaties van Economisch Instituut Bouw (EBI), Centraal Plan Bureau en het UWV juist kansen, mogelijkheden op groei. Vanuit deze somberheid stellen de werkgevers voor: een looptijd van een jaar, een pas op de plaats als het gaat om loonontwikkeling en willen zij de cao-tekst op een aantal punten aangepast hebben.

Reagerend op de vakbondsvoorstellen vindt de NBvT dat een regeling om eerder te stoppen met werken niet nodig is en zeker ook te duur. Er is namelijk geen sprake (meer) van zware beroepen in deze branche volgens de NBvT. En uiteraard staat de 5% loonvraag ver af van ‘een pas op de plaats’. En het voorstel om de cao-bepaling over tijdelijke aanpassing arbeidsduur te schrappen, is voor de NBvT zeker een brug te ver.

Wat ons in ieder geval wel bindt is onze gedeelde zorg over de daling van de representativiteit van de NBvT. Ofwel draagvlak voor alle collectieve regelingen, waaronder de cao. En over de gewenste looptijd van de cao lopen de meningen niet uiteen.

Huiswerk voor aanpassing cao
Zoals hiervoor al gesteld willen werkgevers de cao op een aantal punten aanpassen. Zo wil de NBvT:

Dat mensen die blijven werken na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd geen aanspraak meer kunnen maken op de vitaliteitsdagen. Wat vind jij?

Dat als je nu recht hebt op een overgangsmaatregel voor seniorendagen en je stapt over naar een nieuwe werkgever in de timmerindustrie, je dan geen recht meer hebt op de overgangsregeling bij je nieuwe werkgever. De vitaliteitsregeling is dan van toepassing. Wat vind jij?

De vakantietoeslag per loonperiode (week/4 weken/maand) betalen in plaats van nu één keer per jaar achteraf. Wat vind jij?

Reageren
Wij willen heel graag antwoorden op de vragen uit ons huiswerk. Wat vind jij? En uiteraard zijn ook opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief welkom. Reageren kan per e-mail naar aem.peper@cnvvakmensen.nl. Is een telefoontje, sms of whatsappje handiger, dan s.v.p. mijn mobiele nummer (06) 23 43 20 81.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E:  aem.peper@cnvvakmensen.nl