Overgrote meerderheid leden voor nieuwe cao Timmerindustrie

Op 17 november bereikten wij met werkgeversorganisatie NBvT een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Timmerindustrie vanaf 1 december 2021. Dit resultaat hebben wij aan de leden ter beoordeling en ter instemming voorgelegd. De gemaakte afspraken kregen massaal steun van de leden; 90% van de leden stemde namelijk in. Een hele mooie uitslag.

Vorige week heeft de achterban van de NBvT al ingestemd me de afspraken. De ledenraadpleging bij de FNV loopt nog, waarbij de uitslag aanstaande vrijdag wordt verwacht. Als alles verder goed gaat kan er vanaf volgende week worden gewerkt aan de nieuwe tekst van de cao en de algemeen verbindend verklaring van de cao.

Steun leden
Ik kijk terug op een intensief, snel en een succesvol cao-traject. Ik ben dankbaar en tevreden met de steun die ik van jullie heb gekregen. In het bijzonder de leden van de cao commissie. En mijn steun en toeverlaat in de onderhandelingen aan de cao-tafel, Hans Goossen. En ik ben blij met de stemmers die hun steun daarmee hebben uitgesproken voor de nieuwe cao.

Bedankt
Ik bedank jullie allemaal. Ik wens jullie allen – ondanks de beperkte bewegingsvrijheid – een fijne Kerst, een goed uiteinde 2021 en een nog beter 2022. Blijf gezond, blijf lachen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081