Al het nieuws

Onderhandelingen Meubel: weinig vooruitgang

Gister heeft CNV Vakmensen weer onderhandeld met de werkgevers om te komen tot een nieuwe cao Meubel. We hebben de cao thema’s verder met elkaar besproken en verdere argumenten uitgewisseld. In deze nieuwsbrief lees je een update.

In de vorige ronde onderhandelingen viel het op dat de onderwerpen waar vakbonden en werkgevers voorstellen over hadden gedaan, verdeeld konden worden in verschillende categorieën. Hieronder laat ik je weten wat de stand van zaken is per onderwerp. Mocht je nog willen weten wat partijen hebben voorgesteld, bekijk dan onze voorstellenmatrix hier.

 1. Duurzame Inzetbaarheid 
  Rondom Duurzame Inzetbaarheid hebben wij vooral gesproken over onze voorstellen om in aanloop naar de AOW leeftijd minder te kunnen gaan werken. Werkgevers geven hierbij aan dat zij dit vooral in een studieafspraak willen doen. Ook hebben we argumenten uitgewisseld over de eigen regie van werknemers over hun opleiding en ontwikkeling zowel binnen als buiten de sector. CNV Vakmensen heeft daarom voorgesteld dat werknemers beschikking krijgen over een persoonlijk ontwikkelbudget.
 2. Werktijden
  Over werktijden hebben werkgevers vooral voorstellen gedaan. In de voorstellen van werkgevers wordt de leeftijd voor ontziebepalingen uit de cao afgeschaft of op geschoven van 55 jaar naar 58 jaar. Vakbonden hebben gister laten weten hier niet akkoord mee te kunnen gaan.
 3. Instroom- en uitzendkrachten
  Vakbonden hebben laten weten afspraken te willen maken over de instroom en de gelijke beloning van uitzendkrachten en zzp’ers. Werkgevers geven aan dat er juist een tekort is aan vakkrachten. Dus zien werkgevers geen noodzaak om hier op dit moment afspraken over te maken.
 4. Loon
  Ook rondom loon hebben vakbonden hun voorstellen toegelicht. Werkgevers hebben ook hierover hun standpunt toegelicht. Op dit punt liggen partijen nog ver uit elkaar.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd hebben we in deze tweede ronde de onderwerpen verder verdiept, maar zijn we nog niet veel verder gekomen. De volgende onderhandelingsronde vindt plaats aanstaande 18 december. Wij hopen dat wij dan concrete stappen kunnen nemen op weg naar een goede cao voor de Meubel. Vanzelfsprekend, volgt er na de volgende onderhandelingsronde meer informatie.

Wat vind jij?
Heb je voor de volgende onderhandelingsronde vragen of opmerkingen? Wil jij ons laten weten wat jij vindt van de onderhandelingen tot nu toe? Wat vind je belangrijk? Waar moet CNV Vakmensen op focussen? Praat dan met ons mee. Wij vinden het leuk en belangrijk om te lezen wat jij vindt. Of jij nu lid of geen lid bent, praat mee over onze cao op onze cao community: https://www.jeachterban.nl/meubelindustrie/

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 22 39 29 64