Onderhandelingen cao HVI opgeschort

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Houtverwerkende Industrie zijn opgeschort.

Daar waar CNV Vakmensen heeft ingezet voor verlenging van de huidige cao, met een passende loonsverhoging tegen het einde van de looptijd, hebben werkgevers aangegeven geen loonruimte te hebben en de cao alleen konden verlengen zonder een verbetering voor jou, de werknemer.

De reden van de gewenste verlenging
Partijen in de branche zijn al tijden bezig om de tekst van de huidige cao te moderniseren. Dan kom je meestal op een punt waarin het niet alleen tekstuele aanpassingen betreft, maar ook de inhoud verandert. Omdat de inhoud niet zomaar aangetast mag worden, heeft CNV Vakmensen voorgesteld om de huidige cao te verlengen, zodat partijen meer tijd hadden om tot een tekstuele aanpassing te komen. De verlenging kan echter niet ten koste gaan van jou, vandaar dat er een loonsverhoging is gevraagd, welke is geweigerd door de werkgevers.

Alles gedaan
CNV Vakmensen heeft met FNV, zowel formeel als informeel, alles gedaan om de verlenging met verhoging tot stand te laten komen. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat werkgevers dit niet geaccepteerd hebben. Nu liggen de overleggen dus stil en met de coronacrisis erbij, maakt dat er geen vooruitgang op dit vlak te melden valt. Dat spijt ons zeer, daar we goede hoop hadden dat we er toch uit konden komen. Hopelijk pakken partijen de draad na de vakantie snel weer op; aan CNV Vakmensen zal dat niet liggen, daar een loonsverhoging voor jou van essentieel belang is in deze tijd.

Geen cao vanaf 1 mei 2020; wat betekent dat
Dit betekent dat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt; dus ook geen loonsverhoging, maar dat de rest van de cao gewoon van toepassing blijft. Nawerking heet dat. Alle afspraken in de cao zijn blijvend op jou van toepassing. Echter, je staat wel stil wat loon betreft. Stilstand is achteruitgang.

Hoe gaat het met jou?
Werkgevers geven aan dat, vanwege de crisis, omzetten terug lopen en onzekerheid voor de toekomst bestaat. Mede daardoor willen werkgevers geen loonverhoging afspreken, ook niet aan het eind van 2020. Mijn vraag aan jou; klopt dit? Lopen omzetten terug? Is er minder werk? Vrees jij voor het voortbestaan van jouw baan? Laat mij dit weten, zodat ik er mee aan de slag kan en het terug kan leggen op de plaatsen waar het hoort.

Leden werven
We merken bij CNV Vakmensen dat er, wellicht mede door de crisis, behoefte is aan CNV Vakmensen. Er melden zich nieuwe leden aan. Ook in de Houtverwerkende Industrie kunnen we meer leden gebruiken. Meld jouw collega aan; hij of zij krijgt 6 maanden lang 50% korting op de contributie en samen kun je strijden voor een goede, rechtvaardige cao. https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Tot slot
Mocht deze nieuwsbrief vragen oproepen, schroom niet mij te benaderen. Met de collega’s doen we wat kan om jouw belangen op een zo goed mogelijke manier te behartigen.

Roel van Dijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 53 38 44 73
E r.vandijk@cnvvakmensen.n