Onderhandelingen cao houthandel pas in oktober?

Wij hadden dit bericht graag eerder willen verspreiden. We hebben gewacht om te proberen de werkgevers nog voor de vakantieperiode voor een 5e ronde aan tafel te krijgen. Daar hebben ze jammer genoeg nog niet aan meegewerkt. Op 24 mei vond de vierde onderhandelingsronde voor cao Houthandel plaats.

Ondanks constructief overleg is het niet gelukt om tot een resultaat te komen. Belangrijk voor de werknemers is een tijdige en structurele loonsverhoging.

Werkgevers houden vast aan een structurele verhoging pas per 1 januari 2020 en zijn bereid om daar nog een eenmalige uitkering aan toe te voegen. De onderhandelaars van werkgeverszijde hebben “na uitgebreid overleg met hun bestuur en achterban” geen ruimer mandaat gekregen.

“Een fatsoenlijke loonsverhoging is de belangrijkste eis van werknemers om de snel stijgende inflatie en gestegen kosten te kunnen bijbenen” aldus collega FNV onderhandelaar Fedde Boonstra. “Nu de economische omstandigheden gunstig zijn en de winsten bij de bedrijven weer prima zijn is het hoog tijd om een eerlijk deel daarvan voor de werknemers te bestemmen. Die hebben te maken met toenemende werkdruk vanwege de groei in orders en de strakke eisen die door de bouw worden gesteld aan de logistiek”. “Een loonbod dat over het hele cao-jaar gerekend de prijsverhogingen waarmee de werknemers dagelijks te maken hebben niet eens compenseert en geen koopkrachtverbetering oplevert is niet te verkopen”.

Naast het loon zijn er ook nog andere onderwerpen waarover gesproken moet worden, zoals verruiming dagvenster en aanpassing periodieken in het loongebouw. Het huidige dagvenster is van 7.00 uur tot 19.00 uur. Werkgevers willen het verruimen naar 5.00 uur tot 23.00 uur. "Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan” geeft CNV Vakmensen onderhandelaar Souleiman Amallah aan “dit voorstel breekt de bestaande cao afspraken betreffende de twee ploegendiensten inclusief de toeslagen direct af. Het doet ook afbreuk aan de afgesproken ontziemaatregel dat iemand vanaf 55 niet verplicht kan worden in 2-ploegen te werken" Ook zijn wij van mening dat dit voorstel alleen in het voordeel is van de grote houthandelaren. Ze kunnen hun concurrentiepositie zo nog verder vergroten. Dit kan op termijn ten koste gaan voor de werkgelegenheid in de sector wanneer de kleinere handelaren dit niet meer kunnen bijbenen.

Ook de regeling om vanaf 55 jaar te kunnen kiezen voor een 4-daagse werkweek vraagt om snelle aanpassing. Daarbij willen we toe naar een vorm van 80-90-100. In zo’n regeling kan iemand vanaf 58 jaar een aantal dagen kopen zodat er een jaarrooster gemaakt kan worden waarin 4 dagen gewerkt wordt. Het loon gaat dan omlaag op basis van het aantal gekochte dagen. De pensioenopbouw blijft dan wel doorgaan op basis van het oorspronkelijke loon. Werkgevers willen hier wel aan meewerken maar daar is wel haast bij geboden om het per 1 januari 2020 uit te kunnen voeren.

De volgende onderhandelingsronde is voorlopig vastgesteld op 1 oktober “vanwege alle vakantieplannen”. Er ligt een dringend verzoek van de vakbonden bij de werkgevers om volgende onderhandelingsronde te vervroegen. Uiteraard houden wij jou op de hoogte.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je contact opnemen met mij via s.amallah@cnvvakmensen.nl en 0620522211

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder
CNV Vakmensen

Downloads