Nieuw loongebouw cao Meubel: goed geregeld?

Vanaf 1 januari dit jaar geldt er een nieuw loongebouw in de Interieurbouw en Meubelindustrie. Nu is een afspraak één, opschrijven twee en uitvoeren drie. Werknemers worden per die datum ingedeeld in het nieuwe loongebouw. In bijna alle gevallen gaat het goed. In een enkel geval gaat het fout in de uitleg en daarmee de uitvoering van de cao-afspraak. Daarover gaat deze nieuwsbrief.

De afspraak

In 2019 is onderzoek gedaan naar de beloning in Interieurbouw en Meubelindustrie, kortweg Meubel. Gebleken is dat er meer wordt betaald dan dat de cao aangeeft. Daarnaast bleek in de praktijk dat het loongebouw niet langer aansloot bij de huidige tijd. Een opdracht voor een nieuw functie-/loongebouw volgde met de focus op:
  1. uitbreiding van het loongebouw met functiegroepen F en G;
  2. een loongebouw dat aansluit bij de ervaring van werknemers in plaats van leeftijd;
  3. aandacht voor functiegroep A met het oog op het wettelijk minimumloon, en
  4. optrekken van de onderkant van het loongebouw.
Dit is gelukt en leverde uiteindelijk het huidige nieuw loongebouw. Dit gebouw biedt overigens nog steeds de mogelijkheid om in het voordeel van de werknemer af te wijken. Onze cao in namelijk een minimum cao waarbij de werkgever wel meer, maar nooit minder mag doen. De afspraken over het loongebouw en het loon zijn vastgelegd in artikel 17 en bijlage 2 van de Cao Interieurbouw en Meubelindustrie. Deze is te vinden op onze website
In lid 6 van dit artikel is opgenomen hoe de werknemer in het nieuwe loongebouw moet worden ingedeeld.

Check je functie en indeling

Kun je nog zoveel afspreken en op schrift vastleggen, uiteindelijk gaat het om de uitleg van de afspraak en cao-bepaling én de uitvoering. In een enkel geval gaat het namelijk niet goed. Allereerst is het belangrijk dat je een goede functieomschrijving hebt. Daarin staat wat je werkzaamheden zijn en welke verantwoordelijkheid daarbij hoort. Op basis van de functieomschrijving word je ingedeeld in het loongebouw en de passende ervaringstrede. Welke functie aan welke loonschaal is gekoppeld  zie je in het overzicht functie-indeling. Dit overzicht is ook weer te vinden op onze website 

Beoordeling

Het nieuwe loongebouw is dus gebaseerd op ervaringsjaren van 21 jaar. Jaarlijks vindt toekenning plaats van een of meer trede(n) tot het maximum van jouw salarisschaal. Maar alleen als je volgens het bij jouw werkgever geldende beoordelingssysteem voldoende functioneert. Na het bereiken van het maximum heb je alleen nog maar recht op de loonsverhogingen die in de cao worden afgesproken. Ingeval van promotie naar een hogere loonschaal ligt dat uiteraard anders. En vanzelfsprekend mag je zelf onderhandelen over een hoger loon dan het maximum.

Loon per 1 januari 2022

Als je de juiste functieomschrijving hebt met de daarbij horende loonschaal, wordt je ingedeeld in het nieuwe loongebouw. Als je nog recht hebt op een individuele loonsverhoging moet dat vóór de indeling worden toegepast. Je wordt ingedeeld in de trede die zo dicht mogelijk tegen je salaris van 31 december 2021 zit. Het is moet minimaal gelijk zijn. Als je al meer verdiende dat het maximum behoud je je salaris. Lees voor meer uitleg Indelen in functiegroep en trede.

Afgesproken loonsverhogingen in de cao

Je salaris wat je hebt op 31 januari 2022 wordt per 1 februari 2022 verhoogt met 3%. Die heb je dus inmiddels gehad. Per 1 januari 2023 worden de schaalsalarissen en de feitelijk betaalde salarissen verhoogd met 3,25%. Hoe de salarissen er per die data uitzien zie je in het nieuwe loongebouw.

Is er een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om beloningsbeleid en beleid omtrent functioneren en beoordelen. Daarbij geldt wel dat de afspraken uitsluitend positief mogen afwijken van de afspraken die daarover in de cao zijn opgenomen.

Twijfel of vragen?

Over de gemaakte afspraken kregen wij overwegend positieve reacties: goed geregeld! Maar of het uiteindelijk in jouw situatie goed geregeld is? Twijfel je daaraan of heb je nog vragen over deze nieuwsbrief. Aarzel niet en neem contact met ons via CNV Info (030) 751 1007. Wij kijken graag met je mee. Je kunt ook reageren onder deze nieuwsbrief of op de cao-pagina.

Krijg je deze nieuwsbrief op papier? Ga dan ook naar de cao-pagina: www.cnvvakmensen.nl/caos en tik "meubel" in de zoekbalk. Daar staat deze nieuwsbrief ook en kun je alle linkjes terugvinden.

Het duurt nog wel een tijdje voordat er weer onderhandeld wordt over een nieuwe cao. De tijd gaat snel. Voor ons is van belang dat wij ‘voelsprieten’ hebben in de bedrijven. Leden die actief willen worden als kaderlid in de functie van bedrijfscontactpersoon of lid van de cao-commissie. Graag. Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld.  

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 2342 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl