Lees: IHC verkoop verlofdagen en CAO metalektro

Afgelopen week hebben de vakbonden samen met de kaderleden zich beraad over het voorstel van IHC "het verkopen verlofdagen". En daarbij speelt ook nog dat de cao Metalektro niet voorspoedig verloopt, daar is door de vakbonden een eindbod neergelegd.

Nieuwsbrief aan de vakbondsleden bij Royal IHC

‘Verkopen’ verlofdagen

In het laatste reguliere kwartaaloverleg (waarvan we reeds verslag hebben gedaan) zijn we niet meer toegekomen aan het verzoek van werkgever om in te stemmen met de mogelijkheid voor werknemers om tot maximaal 10 verlofdagen per jaar te verkopen.
De afgelopen week hebben we ons hierover onderling beraden en na overleg met de eigen kadergroep tot een antwoord gekomen.
Wij zijn van mening dat opgebouwd verlof allereerst bedoeld is om uit te rusten van gedane arbeid en daarvan te herstellen. Het opbouwen van stuwmeren van verlofuren is een tekortkoming in de zorg voor een gezonde werkorganisatie.
Vandaar dat wij aan de werkgever hebben laten weten dat wij alleen voor 2020 de mogelijkheid willen openstellen, om op basis van vrijwilligheid, tot maximaal 10 verlofdagen te ‘verkopen’ en zo het saldo iets te verlagen.

Voornemen 2021

Verder willen wij in gesprek blijven om te komen tot een duurzame en structurele oplossing waarbij gezondheid en zeggenschap van werknemers voorop staan. Wordt vervolgd….

Cao onderhandelingen

Helaas zijn de onderhandeling voor een nieuwe cao Metalektro op niets uitgelopen. De werkgevers willen niet eens de inflatie compenseren!! Laat staan verbeteringen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers.
We worden door hun opstelling gedwongen om (opnieuw) actie te voeren voor een cao waar ook werknemers in de Metaal tevreden mee kunnen zijn. Als lid ontvang je alle informatie over deze ontwikkelen en hoe nu verder, gewoon via mail of post. Hou dit de komende weken goed in de gaten!!

Leden werven leden
Zorg jij er voor dat we straks samen sterk staan?!! Sluit je ongeorganiseerde collega aan bij één van de vakbonden. 

Deel deze nieuwsbrief met je collega's! Wij willen een goede cao voor iedereen, dat vind jij toch ook belangrijk?
Wil je meepraten of ons alleen steunen wordt dan lid https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden
Nu de eerste 6 maanden 50% korting. 
Jouw voordelen om lid te worden

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • CNV juristen voor hulp bij arbeidsconflicten
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • CNV Gezinsrechtshulp
  • Check arbeidsovereenkomst en loonstrook
  • Persoonlijk advies op al jouw vragen over werk en inkomen


Met vriendelijke groet,

Corina Hensen
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-42060108
E: c.hensen@cnvvakmensen.nl