Leden van CNV Vakmensen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Houthandel

De ledenraadpleging voor de cao Houthandel is afgerond, de stemmen zijn geteld. De uitkomst is dat er een nipte meerderheid heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat er een cao Houthandel is die vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 geldt. In deze nieuwsbrief meer over het resultaat.

Loon & ontziemaatregelen

Het loon wordt dus per 1 juni met € 60,- verhoogd. En per 1 januari 2023 een verhoging met 1,3%. Dit geldt echter niet voor de zogenoemde VAT-medewerkers (Verkoop, Administratief en Toezichthoudend) die boven de loongrens, tenzij die door jouw werkgever niet wordt toegepast. De grens op basis van het loon per 1 januari is voor 2022 een fulltime jaarloon van € 42.165,-). Dat wordt dus voor de volgende cao opnieuw een inzet om de loongrens uit de cao te halen. Daarnaast hebben wij onze eis om de leeftijden voor verplicht overwerken en in ploegendienst werken overeind gehouden. De wens van werkgevers om deze verder te verhogen, heeft het niet gehaald, dankzij jullie signalen. Jullie wens om deze niet verder te verhogen, hebben jullie doorgegeven via enquêtes en persoonlijke gesprekken met jullie bestuurder. Uiteindelijk hebben wij deze wens opgenomen in onze eisen.

Kan het beter?

Hoewel de loonsverhoging redelijk in lijn is met wat er in andere vergelijkbare cao’s wordt afgesproken, willen we voor de volgende cao werken naar een beter resultaat. Dat kan alleen met veel steun van actieve (en meer nieuwe) leden. Je kunt als lid bijvoorbeeld contactpersoon worden in de bedrijfsvestiging waar je werkt. Je brengt dan collega’s op de hoogte van wat we als vakbond doen en welke afspraken er worden gemaakt. En wij horen van jou graag wat er speelt op de werkvloer. Dat is belangrijk, zeker als er actie nodig is voor betere cao-afspraken. Meld je daarom als contactpersoon bij mij aan via s.amallah@cnvvakmensen.nl.

Wat doen wij intussen?

We gaan eindelijk de afspraak om de cao-tekst voor iedereen goed leesbaar te maken uitwerken, zodat we vanaf de volgende cao een begrijpelijke tekst gebruiken. Ook zijn we actief om duurzame inzetbaarheid voor de Houthandel goed vorm te geven. Daarnaast zijn we betrokken bij de veranderingen in het pensioenstelsel. Daarbij gaat het wat ons  betreft om een verbeterde pensioenopbouw voor de lagere inkomens ten opzichte van de hogere inkomens. De premie moet voor werknemers wel betaalbaar blijven. Een best ingewikkelde zaak waarover we in de loop van dit jaar nog nader zullen berichten.

Ben je geen lid maar wil je vanaf nu wel stemmen en invloed hebben op de cao-onderhandelingen? Sluit je dan snel aan. Voor meer informatie ga je naar https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/.  Mocht je vragen hebben over het eindbod, dan kun je mij via e-mail jouw vragen sturen. 

Meepraten en vragen stellen 

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina. Aarzel vooral niet om contact met mij op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit bericht.

Voor nu wens ik je een fijne zomer toe.

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 52 22 11
E  s.amallah@cnvvakmensen.nl

Downloads