Gesprekken cao Houtverwerkende Industrie weer in mei

Zoals in het najaar van 2022 is meegedeeld, zullen er in mei 2023 weer gesprekken plaatsvinden over jouw cao: cao voor de HVI. Het akkoord loopt dit jaar nog door maar stamt uit een tijd dat er nog geen sprake was van een crisis.

Loon

Werkgevers gaven november 2022 aan begrip te hebben voor de situatie was en hebben de oorspronkelijke verhoging van 1 juni 2023 naar voren gehaald. Dit is 1 januari 2023 geworden. Dit is een gebaar dat werknemers waarderen. Daarnaast hebben partijen de afspraak gemaakt dat er in mei 2023 weer gesproken wordt. Doel is om te kijken of en hoe er nog iets mogelijk is voor de rest van 2023. Het zijn immers dure tijden. Elke euro is welkom.
Dit gesprek kan ik alleen aangaan, wanneer ik door jou van informatie wordt voorzien. Jouw inbreng is van essentieel belang voor het resultaat dat uit het gesprek komt.

Geef je input

Daarom vraag ik jou om te reageren. Dat mag op de cao-pagina Cao Houtverwerkende industrie | CNV Vakmensen Persoonlijk, door te mailen of bellen, mag natuurlijk ook. Alle input is welkom zodat ik namens jou goed voorbereid aan tafel kom.

Ik hoor graag van je

Mochten er naast loon nog andere zaken zijn die ik aan de orde moet brengen, laat het mij dan weten. Nu is het moment om dat te bespreken.

Roel van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5338 4473 / r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error