Gang van zaken bij Van Keulen Interieurbouw

Afgelopen woensdag 26 februari waren de beide vakbondsbestuurders Gerard van Dijk van CNV Vakmensen en Fedde Boonstra van FNV bij jullie werkgever op bezoek en spraken daar met de directie.

Dat was alweer enige tijd geleden, nadat de vorige directie duidelijk had gemaakt dat de vakbonden niet meer welkom waren. Wij spraken daar met jullie nieuwe directie, te weten de heren Paul van Keulen en Mitchell Eeftink, alsmede Kees Dijkstra van de afdeling Personeel & Organisatie.

Het gesprek verliep in een prettige sfeer en wij hadden de indruk dat men heel open was. De zaken die wij bespraken waren de algehele gang van zaken bij Van Keulen en de vragen en zorgen die ons via de e-mail hebben bereikt van de diverse leden, uiteraard geheel anoniem.

De directie gaf aan dat men bezig is op de bedrijfsvoering te moderniseren, en meer in te richten op financiële sturing en daarbij KPI’s (prestatie-indicatoren) te benoemen. De doelstelling is om de nog altijd te hoge faalkosten terug te dringen en te focussen op verbeterprocessen in de fabriek en daaromheen. Dat betekent ook verandering in de werkcultuur. De nadruk komt te liggen op meer eigen verantwoordelijkheid van het personeel, men beseft dat men het niet alleen kan en dat er ook een belangrijke taak is voor het middenkader. De lay-out (inrichting en doorstroming) van de fabriek wordt verbeterd en aangepast op de huidige tijd en producten. Ook is er aandacht voor werkoverleg en overleg met de Ondernemingsraad. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat de communicatie over de plannen en verandering echt nog beter kan.

Een gevoelig onderwerp was de aanwezigheidsregistratie. Wij hebben begrepen dat de aanwezigheidseis van 10 minuten voor aanvang werktijd is vervallen. De verantwoordelijkheid om op tijd met je werkzaamheden te beginnen hoort bij de werknemer te liggen. De leidinggevende hoort daar op toe te zien en als dat nodig is je er op aan te spreken.

Jullie directie gaf aan dat men nu als bedrijf geen winst maakt en dat dit niet kan voortduren. Het beleid van jullie directie is erop gericht te groeien in omzet met de huidige bezetting. Op dit moment wordt het aandeel winkelinterieurs verkleind door meer werk te halen uit nieuwe markten zoals hotelkamers, bibliotheken en archieven. Dit alles is erop gericht het bedrijf in de (nabije) toekomst weer gezond en winstgevend te maken. Op die manier wordt ook de werkgelegenheid behouden.

Men gaf aan dat er in elk geval tot week 13 een drukke periode is waarbij de inzet van een ieder nodig is. Men gaf verder aan dat het handboek in overleg met de Ondernemingsraad wordt gemoderniseerd en dat het de vakbonden vrij staat om opnieuw het overleg met de OR op het bedrijf te starten, we gaan dat binnenkort ook doen. De ICT omschakeling van de loonadministratie zorgde voor problemen, maar die zouden nu tot het verleden behoren.

Tot zover de hoofdlijnen waar wij over spraken. Zoals aangegeven was de sfeer in het overleg ontspannen en openhartig, naar beide kanten toe.

Mocht bovenstaande vragen en/of opmerkingen oproepen, schroom niet om te bellen of een e-mail te sturen. Dat kan naar g.vandijk@cnvvakmensen.nl. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk door ons behandeld. Op korte termijn zal ik mijn werkzaamheden bij Van Keulen overdragen aan mijn collega in Zwolle, Willem Timmer. Door interne veranderingen bij CNV Vakmensen is het bedrijf Van Keulen in Nijverdal niet langer deel van mijn regio. Willem zal zich zelf binnen afzienbare termijn voorstellen, ik wens jullie alle goeds toe in de toekomst!

Jullie horen meer van ons na het overleg met jullie ondernemingsraad, een datum is er nog niet maar die volgt snel.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl