Enquête cao Houtverwerkende Industrie

Hierbij wil ik je vragen mee te werken aan een enquête voor de cao Houtverwerkende Industrie. De cao houtverwerkende industrie loopt tot 30 april 2020. Binnenkort starten de voorbereidingen om tot een nieuwe cao te komen.

Waarom deze enquête?
Voor we beginnen met de nieuwe cao, hebben we nog wat vragen die te maken hebben met een aantal afspraken uit de nog lopende cao. Daarvan willen we graag weten hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Vandaar deze korte enquête. Via het secretariaat van cao partijen worden alle aangesloten bedrijven, dus ook jouw werkgever, gevraagd mee te werken aan een enquête.

Vul hier de enquete in!

Cao-partijen bespreken de resultaten van deze enquête op 18 februari met elkaar. In de periode daarna komen we nog bij jullie terug om jullie wensen en ideeën op te halen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Wij stellen jouw mening erg op prijs. Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Vast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

Roel van Dijk 
Cao onderhandelaar