Al het nieuws

Eindbod cao Meubel; teleurstellend met negatief stemadvies

Op donderdag 15 oktober is het cao-overleg hervat. Het overleg moet leiden tot een nieuwe cao vanaf begin dit jaar. Niets bleek minder waar. Was er in december 2019 nog ruimte voor behoorlijke verbeteringen, ruim tien maanden later bleek er niets van over. Vanwege het ontbreken van perspectief op een akkoord, hebben werkgevers vakbonden een eindbod gedaan. De leden zijn nu aan zet.
Korte terugblik
Cao-partijen zijn begin november gestart met het cao-overleg om een nieuwe cao overeen te komen per 1 januari 2020. Na drie onderhandelingsronden concludeerden de werkgevers dat het gat tussen vraag en aanbod te groot was. Een langdurige time-out was het gevolg, ook of juist vanwege de gevolgen van Corona voor de branches van woonmeubelfabrikanten, interieurbouw en toeleveranciers. De geplande hervatting van het cao-overleg in september werd uitgesteld tot medio oktober met aan het einde van donderdag 15 oktober een uitermate teleurstellend eindbod van werkgevers.

Ontwikkelingen en verwachtingen
Werkgevers stellen dat het niet goed gaat in de meubelindustrie en interieurbouw. De verwachtingen zijn in hun ogen weinig hoopgevend. Dat geldt overigens niet voor alle bedrijven. Zij worden daarin gesteund door de uitkomsten van een enquête onder leden van werkgeversorganisatie CBM. Werkgevers zijn somber gestemd. Aan de andere kant staan meer optimistische geluiden van gerenommeerde instellingen als de RABO, Co-bouw, het UWV en het Economisch Instituut Bouwnijverheid.

Werknemersbelang en eindbod
Natuurlijk is CNV Vakmensen niet blind voor de economische ontwikkelingen in deze branches. Wij begrijpen dat het overal niet even goed gaat, maar hebben ook oog voor de behoeften en belangen van de werknemers in deze branches. Waar wij geen begrip voor hebben is het schamele eindbod van CBM, dat in de bijlage is opgenomen. Los van het verpakkingsmateriaal, de punten en komma’s komt het eindbod neer op:
  • Looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021;
  • Lonen worden per 1 december 2020 met 1 % en per 1 april met 0,7% verhoogd;
  • Onderzoek naar verbetering loongebouw;
  • Compensatie gemiste pensioenopbouw voor specifieke groep werknemers;
  • Verlaging werkgeverspremie van 0,2% voor het Sociaal Fonds meubel.

Werd in december 2019 nog een verhoging van 2,75% geboden voor een eenjarige cao vanaf 1 januari 2020, nu dus nog maar 1% en pas vanaf 1 december. De eerste elf maanden dus niets.

Beoordeling en stemming leden
Ten opzichte van onze oorspronkelijke cao-voorstellen hebben wij aanzienlijke concessies gedaan. Helaas hebben deze aanpassing aan ons wensenlijstje niet geleid tot een passend en daarmee acceptabel bod van werkgever. Werkgevers gaven in hun inleiding aan waarde te hechten aan werkzekerheid én koopkrachtbehoud. Dat zien wij niet terug in de werkgeversvoorstellen. Het eindbod leggen wij dan ook aan je voor ter beoordeling en ter stemming met een negatief stemadvies. Dit eindbod doet in onze ogen namelijk geen recht aan de noodzakelijke investeringen in het menselijk kapitaal: de werknemers dus, waaronder onze leden.

Wij vragen de leden hun stemming uit brengen voor of tegen het eindbod. Als je tegen het eindbod bent, is de vervolgvraag of je bereid bent acties te voeren zodat wij onze wensen/eisen kracht kunnen bijzetten. En uiteraard in op het stemformulier ruimte voor op- en aanmerkingen. Wij zien de stemformulieren graag uiterlijk donderdag 4 november retour.

<<<Klik hier om je stem uit te brengen>>>

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.
Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/2ThlJWc

CNV Vakmensen
Emiel Peper (bestuurder)
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl
M: (06) 23 43 20 81

Downloads