Eindbod cao Interieurbouw en Meubelindustrie. Breng nu je stem uit!

Vorige week zijn de werkgevers in de Interieurbouw en Meubelindustrie gekomen met een eindbod. Nadat het overleg in december al praktisch vastgelopen was, hebben we op 10 januari 2024 nog een ultieme poging gedaan om tot een resultaat te komen. Dit mocht helaas niet baten. Een eindbod betekent dat dit het is en werkgevers niet meer bieden. Dit betekent ook dat als jullie meer willen je bereid moet zijn om actie te voeren.

Eindbod

Het gaat om een cao met een looptijd van 1 jaar en het accent in het eindbod ligt op de loonontwikkeling en de opname van een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in de cao. Leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over dit eindbod dat wij neutraal voorleggen. Het eindbod ziet er als volgt uit:

Duur:

12 maanden, van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Loon:

  • Per 1 januari 2024:
    verhoging van 5,5% over de loonschalen en de daadwerkelijke lonen.
  • Per 1 februari 2024:
    verhoging van de maandloonschalen en de daadwerkelijke lonen op maandbasis met € 50,00 bruto. In de bijlage de cao-loonschalen per 1 januari 2024 en per 1 februari 2024 bij acceptatie van het eindbod (zie bijlage met twee rekenvoorbeelden).

Reiskostenregeling:

Introductie van een reiskostenvergoeding voor woon/werk verkeer van €0,23 per kilometer (mits fiscaal toegestaan) van 10 tot 30 kilometer enkele reis. Al bestaande gelijkwaardige of gunstigere reiskostenregelingen blijven van kracht.

Stagevergoeding: 

Introductie van een verplichte stagevergoeding voor stagiairs (geen werknemers) van minimaal €250,00 per maand bij een fulltime omvang van 5 dagen per week.

Protocolafspraken:

  1. 58+ regeling: gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de regeling van artikel 37 van de cao wat betreft tekst, procedure en uitvoering vereenvoudigd kan worden.
  2. Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of er een collectieve aanvullende zorgverzekering via het sociaal fonds kan worden afgesloten, financierbaar binnen 0,9% premie van de loonsom.
  3. Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de introductie van een jaaruren norm een werkbaar alternatief kan zijn voor de huidige systematiek van compensatie met roostervrije tijd bij afwijkende arbeidsduur van de werkweek van 37,5 uur per week (bij een werkweek 40 uur: 19 roostervrije dagen en bij een werkweek van 38,75 uur: 12 roostervrije dagen).

De reden voor dit protocolvoorstel is gelegen in de introductie van het minimumuurloon van €13,27 per uur met ingang van 1 januari 2024. In de systematiek van onze cao kan het uurloon dan lager uitvallen dan €13,27 (bijvoorbeeld €2172,96: 4,348: 40 = €12,49). Door de compensatie in ADV (19 dagen bij 40 uur -14 meer dan de norm van 37,5 uur- en 12 dagen bij 38,75 uur -7 meer van de norm van 37,5 uur-) toegestaan, maar wellicht beter om dat in de nabije toekomst te vervangen door een systeem met een jaaruren norm.

Hoe nu verder

Een eindbod betekent ook het eindpunt van het cao-overleg. We gaan dit dus aan de leden voorleggen. Je hebt de mogelijk om voor of tegen te stemmen.
Maak dus vooral ook gebruik van je recht om je stem uit te brengen!

Als de meerderheid voor stemt, accepteren we als CNV Vakmensen het eindbod en is er sprake van een cao.

Als de meerderheid tegenstemt, gaan we deze cao als CNV Vakmensen niet ondertekenen. Bedenk daarbij: als je tegenstemt, zul je ook bereid moeten zijn om in actie te komen. Dat zal de enige manier zijn om de werkgevers in de Interieurbouw en Meubelindustrie op andere gedachten te brengen.

Stemmen

Leden ontvangen hierna een aparte nieuwsbrief met daarin een code om te kunnen stemmen.
Doe dit uiterlijk woensdag 31 januari 2024.
Naar aanleiding van de uitkomst van de stemming zullen wij bepalen of wij de cao ondertekenen of niet.

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen en Piet den Ouden (Kaderlid),

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
E m.vaneerde@cnvvakmensen.nl
M 06 8191 9564

 

Downloads