Eerder stoppen met werken Interieurbouw en Meubel onder druk

In jouw cao beschikken we nu over een zwaarwerkregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat je onder voorwaarden maximaal twee jaar voor je AOW-leeftijd kunt stoppen met werken. Bij het afsluiten van het pensioenakkoord is de afspraak gemaakt dat eerder stoppen met werken mogelijk gemaakt moet worden. De regeling die dit mogelijk maakt, de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) staat nu onder grote druk. CNV Vakmensen maakt zich grote zorgen en roept werknemers op in beweging te komen.

De RVU zorgt ervoor dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Tijdens de besprekingen over het pensioenakkoord is afgesproken dat deze regeling fiscaal gefaciliteerd wordt. Simpel gezegd, een werkgever hoeft over de betaalde RVU-uitkering geen belasting te betalen. En juist dat dreigt na 2025 te verdwijnen waardoor de regeling onbetaalbaar gaat worden. Tot en met 31 december 2025 is er nog niets aan de hand, het gaat om de mogelijkheid tot vervoegd uittreden vanaf 2026.

Overleg mislukt

Op centraal niveau van werkgevers (VNO-NCW) en bonden (FNV en CNV) zijn de besprekingen in de Stichting van de Arbeid mislukt en afgebroken.

Waar zijn partijen het onder andere over oneens met elkaar?

  • Bonden willen een structurele regeling, werkgevers een tijdelijk.
  • Werkgevers willen vier toetsingsmomenten alvorens je aanspraak kan maken op de regeling. Bonden willen maar twee voorwaarden opnemen (wel of geen zwaar werk en of je aan de voorwaarden voor vervroegd uittreden voldoet).
  • Bonden willen vrijwillig karakter om al dan niet deel te nemen aan de regeling bij de werknemer leggen, werkgevers willen wederzijdse vrijwilligheid zodat zij er ook iets van kunnen vinden (en vervroegd uittreden tegen kunnen houden).
  • De hoogte van het RVU-bedrag dat fiscaal wordt gefaciliteerd moet omhoog waardoor het financieel eerder mogelijk wordt om vervroegd uit te treden.

Wat wil CNV Vakmensen?

In onze sector is de zwaarwerkregeling een belangrijke cao-afspraak. Ook binnen de meubelbranche bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de RVU-regeling.

De regeling wordt uitgevoerd door Sociaal Fonds Meubel. Het is een tijdelijke regeling voor de werknemers geboren tussen 1955 en 1961. De regeling is bedoeld voor alle werknemers die vallen onder de Fonds cao Meubelindustrie en Interieurbouw, zwaar werk verrichten en 65 jaar of ouder zijn. De uitkering loopt door tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

Wij moeten nu met elkaar het signaal afgeven en de druk opvoeren dat deze regeling moet blijven!

Hoe nu verder?

CNV en FNV gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe samen de druk op werkgevers en politiek vergroot kan worden om ons doel te realiseren. Jij moet de berichtgeving van de bond goed in de gaten houden.

Reageer!

Reageer op de Poll: Eerder stoppen met zwaar werk MOET blijven. Ga naar de poll op de cao-pagina Cao Interieurbouw en Meubelindustrie | CNV Vakmensen - Hout en meubel | CNV Vakmensen:

Martin van Eerde, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8191 9564
m.vaneerde@cnvvakmensen.nl