De cao Timmerindustrie in de coronatijd

Normaal gesproken waren we nu druk in de weer geweest met de cao-onderhandelingen in de Timmerindustrie en hadden we de leden van CNV Vakmensen in april geraadpleegd over de inzet voor de onderhandelingen.

De cao heeft een looptijd tot 31 juli 2020 en de verwachting was dat we voor deze datum een nieuwe cao aan onze leden zouden kunnen presenteren.

Ook de Timmerindustrie kon echter niet ontkomen aan het coronavirus. De werkgevers gaven aan dat de bedrijfseconomische situatie zeer onzeker is en dat onderhandelen over een cao niet opportuun is. Daarnaast kon en kan er ook niet fysiek onderhandeld worden want de bonden staan hun werknemers niet toe om fysieke bijeenkomsten te beleggen of bij te wonen. Dit geldt trouwens ook voor de werkgeversorganisaties.

Wat betekent dit voor de cao?
De cao heeft na 31 juli 2020 nog nawerking. Dat betekent dat voor de werknemers die op 31 juli 2020 onder de cao vallen de cao automatisch nog een jaar van toepassing is. De bonden en de werkgevers hebben de hoop uitgesproken om in september te gaan onderhandelen over de vernieuwing van de cao.

Hoe gaat het met jou?
CNV Vakmensen wil graag van jou weten hoe het met je gaat. We werken allemaal conform de richtlijnen van het RIVM. Hoe bevalt dat en welke verwachtingen heb je ten aanzien van de bedrijfstak, je bedrijf en je werk?

Ook willen we vooruitlopend op de cao-onderhandelingen jullie mening hebben over de looptijd van de cao, de loonontwikkeling en andere zaken die moeten worden meegenomen in de cao-onderhandelingen.

Emiel Peper zal Jerry Piqué als bestuurder gaan vervangen in de Timmerindustrie en zal namens CNV Vakmensen de cao-onderhandelingen gaan voeren. Emiel zal ook zitting nemen in de bestuursorganen van de Timmerindustrie.

Je kan via de mail je mening geven aan Emiel of Jerry over de situatie in de bedrijfstak en onze inzet voor de cao.Tot slot: het goede nieuws is uiteraard dat het aantal coronabesmettingen terugloopt en de dalende lijn doorzet. De maatregelen worden versoepeld. Het geeft weer wat lucht na een spannende periode, maar blijf alert en denk aan je collega’s en naasten.

Emiel Peper (aem.peper@cnvvakmensen.nl)
Jerry Piqué (j.pique@cnvvakmensen.nl)
Bestuurders CNV Vakmensen