CNV Vakmensen in actie in de Houthandel

Woensdagavond 20 september was de driekwartvergadering voor leden van CNV Vakmensen. De daar aanwezige leden hebben tegen het bod gestemd dat VVNH-werkgevers in de laatste cao-ronde hebben gedaan. En deze CNV-leden hebben unaniem VOOR het actiemodel gestemd. Ook de leden van FNV gaan in actie.

Ultimatum

In de driekwartvergadering is door de CNV-leden duidelijk gezegd niet in te stemmen met het bod van de VVNH-werkgevers en te kiezen voor actie om de eisen kracht bij te zetten. CNV Vakmensen heeft vrijdag 22 september om 16:00 uur precies een ultimatum naar de werkgevers gestuurd. Tegelijkertijd met de collega’s van de FNV. Het ultimatum loopt vrijdag 29 september 18:00 uur af.

De eisen in het ultimatum

In het ultimatum staan de eisen waaraan de werkgevers tegemoet moeten komen om acties te voorkomen. Deze zijn in de laatste onderhandelingsronde geformuleerd en dat zijn de volgende.

 • Een cao met een looptijd van één jaar, van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.
 • Per 1 juli 2023 een structurele verhoging van alle maandsalarissen met € 100 bruto (op fulltime basis) én daarbovenop een verhoging van 6% voor alle salarisschalen, daadwerkelijk betaalde brutosalarissen en overige emolumenten.
 • Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,21 eurocent per kilometer. Wanneer het maximaal fiscaal te vergoeden bedrag verhoogd wordt, wordt de reiskostenvergoeding in de cao automatisch met hetzelfde bedrag verhoogd. De onder- en bovengrens aan het aantal kilometers dat vergoed wordt, worden uit de cao geschrapt: dus elke kilometer woon-werkverkeer wordt vergoed.
 • De loongrens waardoor een grote groep werknemers in de sector buiten de cao valt, wordt opgeheven waardoor alle werknemers van Houthandelbedrijven onder de cao komen te vallen.
 • De leeftijd waarop ploegendienst geweigerd mag worden, wordt niet verhoogd.
 • De jaarlijkse verhoging van de franchise wordt bevroren tot het niveau van de franchise van de pensioenregeling voor de Meubelindustrie is bereikt.
 • Er komt een protocolafspraak om verder te praten over de invoering van een zwaarwerk-regeling. Zwaar werk komt voor in de houthandel.
 • Tenslotte, in aanvulling op voorgaande, stellen wij als voorwaarde dat de overige cao-bepalingen ongewijzigd blijven.

Actiecomité

We hebben A gezegd (voor actie) en moeten dan ook B zeggen (in actie). Dus als werkgevers niet positief op ons ultimatum ingaan, gaan we acties voorbereiden om op die manier een betere cao te krijgen, met verbeterde loonsverhoging. Dus denk mee in het actiecomité. Wij hebben mensen met lef, creativiteit en realiteit nodig die mede met ons haalbare actieplannen kunnen ontwikkelen. Jullie zijn per slot van rekening de deskundigen op de werkvloer van de Houthandel. De eerste positieve reacties op de oproep in de Whatsapp groepsapp om mee te denken in het actiecomité zijn binnen. Zo willen we er nog graag een paar bij hebben. Dus geef je op voor het actiecomité. Mail naar s.spaargaren@cnvvakmensen.nl of j.bosma@cnvvakmensen.nl

Maak collega's lid van de bond

Als de collega's nog geen lid zijn van de bond en toch mee willen doen met actievoeren voor een beter loon, dan is het wellicht handig hen te zeggen dat, als ze meedoen met stakingsacties, de bond een stakingsuitkering verstrekt aan de leden. Een argument te meer om lid te worden, mee te doen en daarmee meer kans te maken op een verbetering van hun loon. Van je werkgever moet je het niet echt hebben. Een paar werkgevers houden je nu zoet met hun ondermaatse aanbod van 3%. En hopen daarmee onder jullie vakbondsdruk uit te komen. Er zijn ook werkgevers die nu nog helemaal niets doen en lekker afwachten. Daarmee zeggen ze eigenlijk KOM IN ACTIE! Maak dus je collega lid, ga hiervoor naar www.cnv-ledenwerven.nl

In het kort

 1. Het ultimatum is verstuurd door CNV en FNV.
 2. Werkgevers hebben tot vrijdag 29 sept. 2023 18:00 uur de tijd om op de eisen in te gaan.
 3. Stuur deze nieuwsbrief door aan je collega’s. Je treft deze ook aan op de cao-pagina. 
 4. Vertel je collega's dat jij en jouw vakbond in actie gaat voor een goede cao voor alle werkers in de Houthandel. Zij kunnen nu nog lid worden en meedoen voor een betere loonsverhoging.
 5. Blijf op de hoogte via de whatsappgroep CAO Houthandel CNV via https://chat.whatsapp.com/BKMoNj7fRoz07aWqDUEXe4
 6. Kom meedenken in het actiecomité. Jij bent per slot van rekening de deskundige.

Cao-onderhandelingen online

Je kunt het laatste nieuws over deze cao volgen via onze website. Ga hiervoor naar de cao-pagina. Het hele cao-traject is daar te volgen en tijdens alle fases kun je meepraten en je vraag stellen. Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan ga je naar de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/bouw/hout-en-meubel/cao-houthandel/.

Jaap Bosma, cao-onderhandelaar CNV Vakmensen: M 06 5160 2030 / j.bosma@cnvvakmensen.nl 
Saskia Spaargaren, cao-onderhandelaar CNV Vakmensen: M 6 5144 3597 / s.spaargaren@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error