Cao-schip Timmer in veilige haven

Spraken wij twee weken geleden nog over een vastloper in zicht van de haven. Gisteren hebben wij eendrachtig het cao-schip vlot getrokken, in veilige haven geloodst én aangemeerd. Ofwel, gisteren hebben wij een mooi onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Timmerindustrie vanaf 1 december 2021.

Onderhandelingsresultaat
Natuurlijk hadden wij al overeenstemming over verschillende punten. Dat is mooi. Twee weken geleden achter strandde het cao proces vooral op de loonontwikkeling. Een behoorlijk gat tussen aanbod van werkgeversorganisatie NBvT en onze loonvraag. In combinatie met een looptijd van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2024 (maar liefst 27 maanden), hebben wij het volgende afgesproken:

  • Een eenmalig uitkering in de maand december 2021;
  • Een verhoging van de salarisschalen per 1 januari 2022;
  • Een structurele verhoging van de salarisschalen per 1 december 2022, en
  • Een verhoging van de salarisschalen per 1 januari 2023.

Over de precieze bedragen en het percentage hebben wij afgesproken dat wij daarover gezamenlijk eind volgende week zullen berichten. Ik kan al wel zeggen dat wij meer dan tevreden zijn over de loonafspraken in combinatie met alle andere afspraken. Een evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden dat er zeker mag zijn. Misschien zelfs een voorbeeld voor alle andere partijen in de bouwgerelateerde sectoren. Wij hebben een mooi doortimmerd onderhandelingsresultaat bereikt.

Het vervolg
Op dit moment wordt er gewerkt aan de definitieve teksten van het onderhandelingsresultaat. Zodra die zijn vastgesteld ga ik jou vragen om jouw oordeel en stem. Ik verwacht dat je daarover eind volgende week, uiterlijk de week erna hierover een nieuwsbrief met stemformulier ontvangt. Zoals gezegd zullen wij gezamenlijk met NBvT en onze collega’s van de FNV eind volgende week in detail naar buiten treden over het onderhandelingsresultaat.

Reacties
Zoals te doen gebruikelijk zijn die van harte welkom. Via sms, whatsapp, mail of gewoon even bellen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081