Cao onderhandelingen Houthandel van start: teleurstellend loonbod van werkgevers

Op 24 maart 2022 zijn de inhoudelijke cao onderhandelingen voor de houthandel echt gestart. Op 17 maart waren de voorstellen met de werkgevers uitgewisseld en toegelicht. Nu hebben we de eerste inhoudelijke onderhandelingsronde achter de rug. Via deze nieuwsbrief brengen we je kort op de hoogte van de uitkomst daarvan. Deel deze brief ook met je collega’s. In de bijlage treft je een deelbare versie van deze nieuwsbrief.

Reactie werkgevers

De werkgevers hebben aangegeven dat het loonvoorstel van de vakbonden niet overeenkomt aan hetgeen waaraan zij denken. Zij geven aan dat zij net als de vakbonden de wens hebben om snel tot een cao te komen. De volgende voorstellen hebben zij op tafel gelegd nadat er gesproken is over het eerste loonbod:

 • Per 1 mei 2022 structurele loonsverhoging van € 14,85 bruto per maand. Dit in plaats van een eenmalige uitkering van € 375 per 1 juli die ze in eerste instantie boden. Als vakbonden willen we geen eenmalige uitkeringen maar een structureel beter loon.
 • 1 januari 2023 structureel 2,25% loonsverhoging ( eerder stelden ze nog 2,5% voor!)
 • Financiering van Duurzame Inzetbaarheid maatregelen door werkgevers door het eenmalig verhogen van de OO&A-premie met 0,25%. Wel als voorwaarden dat de leeftijden voor verplicht overwerken en in ploegendiensten verhoogd wordt tot 60 jaar.
 • Geen zwaarwerk / RVU-regeling in de cao
 • Reiskostentabel verlengen van 30 km naar maximaal 30 km. De km vergoeding blijft vrij voor werkgevers om te bepalen hoe laag deze is tot maximaal 0,19 cent per km.
 • Geen verhoging of verwijdering van de loongrens voor VAT-functies in de cao
 • Geen wachtdag bij ziekteverzuim van 1 dag is bespreekbaar

De overige voorstellen van de vakbonden zijn afgewezen

Reactie vakbonden

De vakbonden zijn teleurgesteld in het voorstel van de werkgevers. Met name om het schandalige voorstel voor een structurele loonsverhoging van € 14,85 bruto per 1  mei 2022. Daarnaast geven zij geen gehoor aan de oproep om de km-vergoeding te verbeteren. Het verruimen van de maximale afstand van 30 km naar 35 km komt neer op € 0,95 cent, als je hiervoor in aanmerking komt en als je 0,19 cent per km ontvangt. Om snel tot een resultaat te komen hebben de vakbonden het volgende tegenvoorstel gedaan:

 • Per 1 mei 2022 een loonsverhoging van € 75,= per maand.
 • Per 1 september 2022 een loonsverhoging van 2,5%.
 • Akkoord met de financiering voor de DI-maatregelen door werkgevers. Dit is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers.
 • Voor wat betreft de verhoging van de leeftijd voor ploegendienst en overwerk is er vanuit de achterban geen mandaat voor. Wij stellen een verhoging van de toeslagen voor om het voor werknemers aantrekkelijk te maken om over te werken of te werken in ploegen. Ook geven wij aan dat daar waar er problemen voor de bedrijven ontstaan er altijd dispensatie gevraagd kan worden. Dit staat al in de cao.

Hoe nu verder?

Ondanks het teleurstellende loonbod van werkgevers waardoor er een groot verschil tussen de voorstellen bestaat zullen wij op 7 april 2022 verder onderhandelen. Wij hebben als vakbonden stappen gemaakt met onze aangepaste voorstellen. Nu is het tijd voor werkgevers om mee te bewegen. Wat ze nu hebben voorgesteld is onder de maat. Dat past niet bij de branche waar meer dan uitstekende resultaten worden geboekt. En ze doen niets aan het koopkrachtverlies van dit jaar.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je reageren op via de cao-pagina of contact opnemen met mij via s.amallah@cnvvakmensen.nl en 0620522211

Met vriendelijke groet,


Souleiman Amallah
Bestuurder
CNV Vakmensen

Downloads