Cao Meubel: hervatting onderhandelingen opnieuw uitgesteld

Werkgevers hebben ons laten weten dat zij de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog niet op 22 september te kunnen hervatten. In plaats van eerder, wordt het dus nog later. Hervatting van de onderhandelingen is nu voor de derde keer uitgesteld. Onbegrijpelijk en wederom teleurstellend. Tijd om ons te beraden op vervolgstappen.


In december 2019 wensten de werkgevers een time-out. In maart 2020 bleek hervatting de onderhandelingen door Covid-2019 niet mogelijk. Tijdens de vergadering van de Vakraad van juni werd nog eens bevestigd dat er aan werkgeverszijde geen ruimte meer was om te onderhandelen. Het mandaat bleek ingetrokken. In mijn nieuwsbrief van 22 juni maak ik daar ook melding van. Ook spreek ik de verwachting uit dat de onderhandelingen direct na de zomer zouden worden hervat. Dat blijkt achteraf dus wensdenken. Werkgevers willen wel in vergadering van de Vakraad bijeenkomen op 22 september, maar niet onderhandelen over een cao vanaf 1 januari 2020.

Geen of hoogstens kleine loonruimte
In mijn eerdere nieuwsbrief meldde ik ook een verwacht omzetverlies van de branche in 2020 van 1,1 miljard. In de afgelopen periode heb ik geen enkel signaal ontvangen dat het slecht gaat in de meubelindustrie en interieurbouw: niet van werkgevers, niet van mijn collega’s of van jullie, onze leden die in de bedrijven werken. Niettemin melden werkgevers dat slechts een kleine meerderheid van de werkgevers in de branche aangeeft een kleine loonruimte ziet voor verbetering van de cao. Het andere deel ziet geen loonruimte. Eind september praten werkgevers onderling verder over een mogelijke loonruimte en daarmee een eventueel (hernieuwd) onderhandelingsmandaat.

Pas op de plaats
Ik heb de werkgevers gemeld dat voor de leden van CNV Vakmensen niet allerlei sectorale overleggen het belangrijkste zijn, maar wél de totstandkoming van een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke cao vanaf 1 januari 2020. Daar ligt dan ook de basis voor mijn denken en handelen. Als die cao niet meer kan worden afgesloten vervalt de basis voor verder overleg. En mij dunkt dat dit nu het geval is. Totdat er weer kan worden onderhandeld maak ik een pas op de plaats als het gaat om deelname aan sectorale overleggen, waaronder de Vakraad.

De mouwen omhoog
Nu het ons niet met debatteren, argumenteren lukt om werkgevers aan de onderhandelingstafel te krijgen, wordt het tijd dat jullie je gaan roeren. Ik roep jullie dan ook op om met jullie collega’s in gesprek te gaan over de huidige impasse. Al ruim negen maanden gebeurt er vrijwel niets. Ga in gesprek met die collega’s over wat ons te doen staat, meldt jullie werkgevers dat jullie een nieuwe cao willen waarin afspraken worden gemaakt over loon, verbeterde positie van flexkrachten, scholing en ontwikkeling. De tijd lijkt rijp om met elkaar de mouwen op te stropen. Laat mij vooral weten wat jullie ideeën zijn om weer beweging te krijgen in het overleg, de onderhandelingen. Acties?

Vragen en opmerkingen
Laat mij weten hoe het in jouw bedrijf gaat. Laat mij weten wat jouw ideeën zijn om de impasse te doorbreken. Heeft jouw werkgever gebruik gemaakt van de steunpakketten van de overheid NOW I, NOW II of gaat hij gebruik maken van NOW III? En uiteraard kun je contact met mij opnemen door mij een e-mail te sturen of een bericht te sturen naar mijn mobiel telefoon.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl