Cao Meubel en Interieurbouw

Loonsverhoging in de cao voor de meubelindustrie en interieurbouw. Nieuwe afspraken over de 55+ regeling met ingang van 1 januari 2019! Je krijgt deze nieuwsbrief nog een keer maar nu met de juiste aanmeldingsbon.

Het is je misschien ontgaan, maar graag wil ik je er op attent maken dat per 1 januari 2019 de lonen zijn verhoogd met € 45 per maand op basis van 37,5 uur per week. Deze loonsverhoging betekent voor vele onder jullie een loonsverhoging van meer dan 2%. CNV Vakmensen spant zich dagelijks in voor goede arbeidsvoorwaarden. De lonen in de cao Meubelindustrie gaan hiernaast ook per 1 april 2019 met 1% omhoog over de daadwerkelijke betaalde salarissen. Samen sterk. Twijfel je over de juistheid van je loonstrook? Neemt dan contact op met CNV Info.

Contactgegevens staan op je lidmaatschap pas.

Ook is de 55+ regeling die in jouw cao staat per 1 januari 2019 verbeterd. Tijdens de laatste onderhandelingen voor de cao hebben we afgesproken dat we gaan kijken naar een nieuwe 55+ regeling. Immers volgens fiscale wetgeving mag er geen gemiste pensioenpremie worden afgedragen aan werknemers dan pas 10 jaar voor de pensioen-richtleeftijd. De pensioen-richtleeftijd bij het pensioenfonds voor de meubelindustrie is nu nog 67 jaar. Derhalve mag pas gemiste pensioenpremie worden gegeven vanaf 57 jaar wanneer je deelneemt aan de 55+ regeling. Het gaat dus om verbetering van artikel 37 uit deze cao.

De 55+ regeling in artikel 37 geeft aan dat eenieder vanaf zijn 55e levensjaar recht heeft op een 4-daagse werkweek. Let op, dat is anders dan parttime werken! Immers bij deze 4-daagse werkweek wordt over de gekochte dagen gewoon de vakantiedagen en vakantiegeld en de roostervrije tijd opgebouwd. Uiteraard ontvang je over deze regeling minder loon in verband met de gekochte dagen. Hiernaast is het mogelijk om als 55+-er, wanneer de bedrijfssituatie dat mogelijk maakt, 4 x 9,5 uur te werken om een 4-daagse werkweek mogelijk te maken.

Vanaf 57e levensjaar wordt de gemiste pensioenopbouw over de gekochte dagen verhoogd van 8% naar maximaal 15% van de jaarlijkse pensioenopbouw. Dat is een flinke verbetering, waardoor de betreffende deelnemer toch meer kan opbouwen voor zijn pensioen met betrekking tot de oude regeling. Deze regeling is alleen mogelijk vanaf 10 jaar voor je pensioenrichtleeftijd. Wanneer de pensioenrichtleeftijd omhoog of omlaag gaat, dan gaat deze regeling evenredig omhoog of omlaag.

In overleg met het pensioenfonds wordt er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld met daarbij een eenvoudige berekeningsmodule. Zodra dit voorlichtingsmateriaal bekend is wordt het zo spoedig mogelijk verspreid. De regeling gaat wel in vanaf 1 januari 2019. Zo kun je in overleg met je werkgever gebruik maken van de 57+ regeling en samen of zelf een aanvulling aanvragen
op je pensioenpremie bij je pensioenfonds voor de meubelindustrie. Het is verstandig om ook samen met je werkgever een rooster te maken waarop je jouw gekochte dagen invult en aanvult met inzet van vakantiedagen en roostervrije tijd.

Ben je geboren in 1965 of eerder, dan kun je ook gebruik maken van extra seniorendagen. Zie hiervoor je cao artikel 48. Het is verstandig om tijdig met je werkgever te overleggen wanneer je gebruik wilt maken van genoemde regelingen en hoe dit ingeregeld wordt in jouw werkzaamheden in het bedrijf. De 55+ en de 57+ regeling kan niet geweigerd worden door de werkgever.

CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar. Dat willen we met jou vieren. Breng je een nieuw lid aan dan wordt dit beloond met 2 x € 25 aan waardebonnen. Tevens maak je kans op een donatie van € 1.250 aan een goed doel die je hebt aangebracht. Het nieuwe lid krijgt 50% korting over de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Zo staan we samen sterk voor meer
verbeteringen in jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Arie-Jan van Oort
Bestuurder
M: 06-51203074
E: a.vanoort@cnvvakmensen.nl