CAO Houtverwerkende Industrie

Maandag 11 april hebben alle partijen, betrokken bij de cao voor de houtverwerkende industrie, de interne stemming naar buiten gebracht. In deze nieuwsbrief zie je het resultaat.

Stemming

Tot en met maandag 11 april 2022 kon men binnen de diverse partijen, betrokken bij de cao voor de houtverwerkende industrie, stemmen over het bereikte onderhandelingsresultaat. Hier is uit gekomen dat de meerderheid van de diverse achterbannen akkoord is gegaan met het akkoord.

Inhoud

De inhoud van het akkoord heeft CNV Vakmensen nog een keer als bijlage bij deze nieuwsbrief gedaan. Hierdoor kun je overzichtelijk zien wat er is afgesproken. Doe daar je voordeel mee en laat ook aan (ongeorganiseerde) collega's zien welke meerwaarde lid zijn heeft.

Stemming binnen CNV Vakmensen

Binnen CNV Vakmensen hebben niet alle leden gestemd. Echter, de leden die gestemd hebben, waren allemaal voor het akkoord. Vervolgens heeft CNV Vakmensen aan de andere partijen meegedeeld dat CNV Vakmensen akkoord is.

Vervolg

In navolging op de stemming gaat CNV Vakmensen nu aan de slag met de inhoud van het akkoord. Deze moet verwerkt worden in de nieuwe cao tekst, zodat die voor algemeen verbindend verklaring aan kan worden gevraagd. Daarnaast zijn er zaken die nadere uitwerking nodig hebben. Ook daar gaat CNV Vakmensen met de andere partijen aan de slag.

Tot slot

Tot slot van deze nieuwsbrief dank ik iedereen die op wat voor manier mee heeft gedacht. Dank daarvoor. Mocht er in de toekomst nog iets zijn, laat het mij dan weten.

Voor nu dank en tot een volgende nieuwsbrief.

Roel van Dijk
bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error