Al het nieuws

CAO Houtverwerkende Industrie

Het voortbestaan van de cao Houtverwerkende Industrie hangt aan een zijden draadje. Er zal snel wat moeten gebeuren, anders kon het wel eens te laat zijn. Dit klinkt dramatisch, dat is het ook.

 CAO Houtverwerkende Industrie

Jouw cao voor de houtverwerkende industrie hangt aan een zijden draadje. Maandag 21 september hebben werkgevers en werknemers weer voorzichtig overleg gevoerd, echter zonder resultaat. Nu ook de BTER cao eind dit jaar afloopt, zijn straks alle zekerheden, ook al zijn ze relatief, waarschijnlijk verdwenen. Dus is de cao op sterven na dood. We zullen snel tot reanimatie over moeten gaan, willen we de cao redden.

Loon
Het loon, of liever gezegd, het ontbreken er van, is het grote struikelblok. CNV Vakmensen heeft in het voorjaar van alles geprobeerd om tot een verlenging van de nu nog geldende cao te komen, mits er een ‘kleine’ loonverhoging voor de werknemers in zou zitten. Daar is toen door de werkgevers negatief op gereageerd. Daar is nu nog negatiever op gereageerd. Werkgevers geven aan veel last van de crisis te hebben en bedrijfsresultaten terug lopen van -5% tot zelfs -25%. Daardoor willen ze wel een cao, maar loonsverhoging zit er niet in. Dat houdt dus in dat de 1% die jij dit jaar nog hebt gehad, voorlopig de laatste is. Besef ook, dat die 1% eigenlijk nog bij 2019 hoort, daar toen het compromis was om de loonverhoging zo laat mogelijk te geven, zodat het beter verkocht kon worden binnen werkgeverskring.

Begrip
Uiteraard heeft CNV Vakmensen begrip voor de situatie. Het is nogal een tijd waarin we leven. 1,5 meter is de standaard, we moeten voorzichtig zijn in onze handel en wandel en ga zo maar door. Waarschijnlijk loop jij in de praktijk vaak tegen zaken aan, waarin de voorschriften niet of lastig te handhaven zijn. Het is in deze tijd om de drommel niet makkelijk om door te gaan. Dat geldt uiteraard ook voor jouw werkgever. Maar om die nu direct te volgen door in gesprek te gaan voor en over een cao, waarin loonsverhoging vooraf niet aan de orde is, gaat CNV  Vakmensen te ver.

Van alles wat
Ik besef dat het in deze sector lastig is om tot een gemiddelde omzet te komen. Daar waar makers van kwasten, duimstokken, klompen en pallets zich verenigen tot een werkgeversvereniging, is het bijna niet te doen om tot een goede gemiddelde te komen. Dus is het ook lastig om te beoordelen welke loonsverhoging redelijk is voor jou. CNV Vakmensen is van mening dat minimaal de koopkracht behouden moet blijven en daarnaast mag er wat bij, want de cao HVI is niet wat je noemt de dikst betaalde cao. Doordat het zo divers is, wordt er gemiddeld gekeken. En ja, dat kan soms negatief uitpakken. Ik hoor geluiden dat er nog steeds werk is, ploegen nog in stand gehouden worden en er zelfs nog structureel op zaterdag gewerkt wordt. Als dat het geval is, kun je niet spreken van crisis en behoor jij een fatsoenlijke loonsverhoging te krijgen.

Wat vind jij
Ik ben oprecht benieuwd wat jij van deze situatie vindt. En ik wil van jou weten wat CNV Vakmensen moet gaat doen. Tot slot wil ik ook graag van jou horen hoe het er bij jou op het bedrijf aan toe gaat. Gaat het echt zo slecht of houden ze jou en mij voor de gek?

Hoe kun je mij bereiken
Laat mij weten wat jij vindt. Dat kan via de mail, via jeachterban.nl maar ook persoonlijk. Samen zullen we ons klaar moeten maken voor de toekomst en ons wapenen om uiteindelijk tot een cao te komen.

 

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-53384473