Al het nieuws

Werkgevers Timmer: werken in fabriek geen zwaar werk

Op 14 oktober hebben we de derde ronde onderhandelingen gedaan. Hoofdonderwerp van deze ronde was onze wens tot een zwaar werk regeling, zoals ook al in de tweede ronde. We zijn er niet uitgekomen. We roepen jullie nu op om massaal te reageren op de stelling van werkgeversorganisatie NBvT: productiewerk in werkplaat of fabriek is GEEN zwaar werk!

Pensioenakkoord
In het Pensioenakkoord staat dat je per cao afspraken mag maken over de invulling van een zwaar werkregeling. Die houdt in dat werkgevers mensen 3 jaar voor de AOW-leeftijd ieder jaar bruto € 21.204 mogen verstrekken. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag van een ongehuwde netto AOW-uitkering. Daarover hoeft dan niet een strafbelasting (RVU) te worden betaald. De bijdrage van de werkgever bestaat uit de betaling van de regeling. De bijdrage van een werknemer bestaat er uit dat hij zijn pensioen naar voren haalt en daarmee een levenslang lager ouderdomspensioen ontvangt.

Voorstellen vakbonden
De voorstellen van de FNV en CNV op dit onderwerp zien eruit, als volgt:

  • Werken in de timmerindustrie is zwaar en in het verleden nog zwaarder geweest
  • Maximaal 3 jaar eerder uittreden gebruik makend van de afspraken in het pensioenakkoord
  • Een regeling voor de volle € 21.204 per jaar
  • Oprichting van een fonds waarvan de premie betaald wordt door werkgevers

Werken in de fabriek is geen zwaar werk?
Werkgevers willen wél een afspraak maken over de montageploegen. Over het productiepersoneel in fabriek of werkplaats zeggen zij dat er geen zwaar werk is. Daarom willen zij voor hen geen afspraak maken. Dit terwijl het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de sector 4,6% is. En voor mensen die de 55 zijn gepasseerd zelfs 7,2%. De fabrieken zijn modern en er wordt niet of nauwelijks getild, prima binnenklimaat, vaste tijden en geen reizen naar een klus op locatie. Geen zwaar werk dus volgens de werkgevers.

En het kantoorpersoneel dan?
Een vergelijkbare afspraak voor kantoorpersoneel wordt sowieso erg lastig. Er mogen geen ‘generieke’ afspraken gemaakt worden. Dat betekent niet zomaar voor iedereen. De overheid wil niet de VUT terug. Wil je functies onder een regeling brengen, dan moet aangetoond zijn dat het werk te zwaar is om voort te zetten.

Loon en vervolg
Over het loon hebben we het nog niet gehad. Werkgevers hebben aangegeven, dat de loonruimte wat hen betreft ‘zeer beperkt’ is. Dat belooft ook al niet veel goeds. We hebben wel een afspraak gemaakt voor de vierde ronde. Op 11 november ontmoeten we elkaar weer aan de onderhandelingstafel.

Oproep
Ik wil graag van jullie weten wat jullie vinden van de stelling van de NBvT:
- Productiewerk in werkplaats of fabriek is GEEN zwaar werk!

En op de uitspraak van de NBvT:
- Loonruimte is 'zeer beperkt'.

Ik roep jullie op naar mij toe te reageren via e-mail of met een berichtje via sms of whatsapp. Mijn contactgegevens staan hieronder. Laat het ook een gesprek zijn op de bouwplaats, in de kantine. Vraag jullie werkgever is wat hij ervan vindt. Elk gesprek hierover op de werkvloer, elke reactie naar mij toe, doet er toe. Graag voor 1 november. Doen!

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl