Al het nieuws

Voorstellen nieuwe cao Timmerindustrie

Op 30 november loopt de huidige cao Timmerindustrie af. Wij wensen de cao niet ongewijzigd voor te zetten. Vandaar dat wij nu voorstellen doen voor een nieuwe cao vanaf 1 december 2021. Onze voorstellen zijn mede gebaseerd op de ledenenquête zoals wij die in de maand augustus hebben gehouden. Op donderdag 30 september starten de onderhandelingen.

Op 30 november loopt de huidige cao Timmerindustrie af. Wij wensen de cao niet ongewijzigd voor te zetten. Vandaar dat wij nu voorstellen doen voor een nieuwe cao vanaf 1 december 2021. Onze voorstellen zijn mede gebaseerd op de ledenenquête zoals wij die in de maand augustus hebben gehouden. Op donderdag 30 september starten de onderhandelingen.

Voorstellenbrief

Onze voorstellen zijn gebaseerd op ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2021-2022, de gunstige voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de uitkomst van de ledenenquête zoals die is gehouden in periode van 6 augustus tot 3 september. Het resultaat van dit alles hebben wij verwoord in onze voorstellenbrief die wij inmiddels hebben verzonden aan onze partners aan de onderhandelingstafel.

Bijgaand tref je onze voorstellenbrief aan.

Cao-commissie

Via genoemde enquête hebben wij gevraagd of er leden zijn die deel willen uitmaken van onze cao- commissie. Deze commissie beoordeelt de voorstellenbrief, levert mijn tafelgenoot aan de onderhandelingstafel, beoordeelt het (tussentijdse) onderhandelingsresultaat en beslist mee over de wijze waarop wij het uiteindelijke onderhandelingsresultaat aan de leden ter beoordeling en ter stemming voorleggen. Ik ben bijzonder ingenomen met het feit dat de cao-commissie nu gegroeid is met drie leden naar zeven leden.

Planning en communicatie

Over de vorderingen aan de onderhandelingstafel informeren wij de leden periodiek. Zo mogelijk na elke onderhandelingsronde. Zoals gezegd starten de onderhandeling op donderdag 30 september.

De tweede ronde is op 20 oktober, de derde op 4 november. De vierde en mogelijke finale is dan op woensdag 17 november. Het is de bedoeling dat wij na elke ronde een nieuwsbrief versturen. Een tussentijdse ledenraadpleging, zoals ook vorig jaar, behoort ook tot de mogelijkheden.

Wij vertrouwen op constructieve onderhandelingen en hopen dat deze leiden tot een passende en goede cao Timmerindustrie vanaf 1 december 2021.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen

M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl