Al het nieuws

Overleg Cao Timmerindustrie gestart

Donderdag 30 september is het overleg gestart voor een nieuwe cao Timmerindustrie. Wij hebben onze voorstellenbrief aan werkgeversorganisatie NBvT toegelicht. De onderwerpen, thema’s en voorstellen van alle partijen zijn besproken. Traditioneel bij de start: kennismaken, aftasten en verkennen. Bijkomend dit keer: reageren. Op 20 oktober vindt de tweede ronde plaats.

Economisch tij zit mee
Het sombere toekomstbeeld van de werkgevers van vorig jaar heeft nu plaatsgemaakt voor een positief geluid. De marktvraag is prima, omzetcijfers zij goed en de sector groeit. En toch wel een waarschuwende vinger dat de opgaande lijn van nu zich niet doorontwikkelt. Gestegen grondstofprijzen, transportkosten en stagnatie bij de bouw liggen aan de waarschuwing ten grondslag. Wij hebben gewezen op de gunstige economische ontwikkelingen zoals die door het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Economisch Instituut Bouw (EIB) worden aangegeven. En de positieve geluiden van het UWV als het gaat om werkgelegenheid.

Verschillende inzet
De verschillen tussen de vraag van vakbonden en het aanbod van de NBvT zijn vooralsnog groot. Werkgevers willen best wel over de brug komen als het gaat om loon. De ruimte daarvoor vinden zij ook in een aantal bezuinigingen. Noem het verslechteringsvoorstellen. Op onze voorstellen hebben is erg zuinig gereageerd. Wij hebben vaak een NIET gehoord: niet praktisch, niet passend, niet uitvoerbaar, niet handig. Of dat doen wij als werkgevers al. Loon, koopkrachtbehoud is belangrijk voor ons, maar willen ook op thema’s als arbeidsduurvermindering, leven leren en ontwikkelen, flexwerk, afspraken maken.

Gezamenlijk belang
Wat ons in ieder geval bindt is de overtuiging dat er geïnvesteerd moet worden in de mensen. Werkgevers vinden dat dit al ruim voldoende is geregeld in de cao. Voor ons mag het wel een paar tandjes hoger. Representativiteit is een gedeelde zorg, maar vooral die van werkgevers. Onvoldoende representativiteit betekent dat de cao niet algemeen verbindend wordt verklaard voor alle bedrijven in de timmerindustrie. Maar dan moet er wel een cao tot stand komen.
Op 20 oktober gaan wij verder. Dan gaan wij onderhandelen.

Reageren
Heb je na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen dan zijn die van harte welkom. Reageren kan met e-mail, telefoontje, sms of WhatsApp. Mijn contactgegevens staan hieronder.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen