Onderhandelingsresultaat cao Timmer: stem nu!

Op woensdag 17 november hebben wij met werkgevers in de timmerindustrie (NBvT) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao vanaf 1 december 2021. Het resultaat van de onderhandelingen leggen wij nu – met een positief stemadvies – voor aan de leden ter beoordeling en ter stemming. Je kunt vanaf nu stemmen.

Onderhandelingsresultaat


Op hoofdlijnen ziet dit eruit als volgt:

  • Een streefcijfer van maximaal 15% flexwerk;
  • Uitzendkrachten krijgen net als werknemers het recht op scholing;
  • Uitbreiding van de loontabel van BBL-ers;
  • Verlenging deelname aan de PAWW (aanvullende verzekering WW;
  • Pensioenpremie 2022 gaat met 1% omhoog, waarbij de kosten 50/50 worden verdeeld. Een eventuele verhoging van de premie in 2023 komt dan voor rekening van de werknemers;
  • Regelingen voor vergoeding woon-werkverkeer, vakbondsvergoeding worden verbeterd;
  • De bruto lonen (schaalsalarissen en daadwerkelijke lonen) van volwassen vanaf 21 jaar worden structureel verhoogd met respectievelijk € 70,00, 1% en € 85,00;
  • De bruto lonen voor de jeugdige werknemer tot 21 jaar zonder vakopleiding en voor de jeugdige werknemer tot 21 jaar tijdens of met de vakopleiding Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) worden structureel verhoogd met respectievelijk 3%, 1% en 3%;
  • In december 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van € 325,00 bruto (op fulltime basis).

Bijgaand tref je de complete tekst aan van het onderhandelingsresultaat.

Stemmen


De cao-commissie is positief over het bereikte onderhandelingsresultaat. Het resultaat leggen we nu ook aan jou ter beoordeling en ter stemming voor met een positief stemadvies. Wij vragen je uiterlijk dinsdag 30 november 2021 te stemmen. Je kunt hier je stem uitbrengen. Als een meerderheid van de leden voor heeft gestemd is er wat ons betreft sprake van een (definitief) akkoord.

Wij zien jouw stem graag en met belangstelling tegemoet.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081

Downloads