Al het nieuws

Cao Timmerindustrie weer van start

De cao voor de Timmerindustrie die in juni 2018 werd afgesloten heeft als einddatum 31 maart 2019. In deze cao zijn goede afspraken gemaakt over de loonontwikkelingen, vitaliteit en arbeidsomstandigheden.

De onderhandelingen gaan in maart 2019 weer van start. De vraag was of we opnieuw een uitgebreide set van voorstellen moesten indienen of dat we de onderhandelingen zouden beperken tot de loonvraag en de looptijd.

De cao-commissie adviseert het laatste. De leden hebben echter het laatste woord hierover. We hebben daarom een enquête gemaakt met een beperkt aantal vragen. Het gaat vooral om open vragen in de enquête.
Klik hier om meteen naar de digitale enquête te gaan.

Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je op internet het volgende webadres gebruiken om de enquête in te vullen: https://q.crowdtech.com/h2TE9Uz7D0OBLTpXc1ny3w De enquête kan tot uiterlijk 10 maart ingevuld worden.
Alvast bedankt voor het invullen.

Jerry Piqué,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2052
E j.piquet@cnvvakmensen.nl