Cao Timmer: in zicht van de haven vastgelopen

Donderdag 4 november hebben wij onderhandeld over een nieuwe cao Timmerindustrie vanaf 1 december 2021. Er zijn echt wel flinke stappen gezet. En toch zijn wij op pensioenen en bovenal op loon gestrand. Dat wil zeggen voorlopig even vastgelopen. De derde onderhandelingsronde vindt plaats op 17 november 2021.

Cao als totaalpakket
Vele onderwerpen zijn besproken. Uiteindelijk wordt het totale pakket aan afspraken beoordeeld door de leden. In het onderhandelingsproces proberen wij overeenstemming te bereiken over de kleinere én grote onderwerpen. Ook in deze volgorde: dus van klein naar groot. Zonder in detail te willen treden, hebben wij gisteren overeenstemming bereikt over ondermeer:

  • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
  • Een streefcijfer van maximaal 15% flexwerk
  • Uitzendkrachten krijgen net als werknemers het recht op scholing
  • Uitbreiding van de loontabel voor BBL-ers
  • Verhoging van de vergoeding voor vakbondscontributie
  • Thuiswerkvergoeding
  • Verlenging deelname aan de PAWW (aanvullende verzekering WW/WGA)
  • Reiskosten woon-werkverkeer ook vanaf 30 km enkele reis
  • Parttime werken (36 uur) wordt vastgelegd als recht in de cao.

Over deze onderwerpen kan ik zeggen dat het licht op groen staat. Hierover hebben wij dan overeenstemming bereikt. Noem het kleinere of iets grotere onderwerpen.

Pensioen
Per 1 januari 2022 wordt de pensioenpremie met 1% verhoogd naar 26% van de pensioengrondslag. Bij de gebruikelijke 50/50-verdeling tussen werkgever en werknemer, kost dit voor beiden 0,3% van het loon. Ons voorstel om ook per 1 januari 2023 op 50/50-basis de premie te verhogen met 1% is afgewezen door de werkgevers. Zij stellen zich op het standpunt dat 26% genoeg is. En als er al wordt besloten (door alle cao partijen onder een pensioenfonds Bouwnijverheid) tot een verhoging van de premie per 1 januari 2023, de rekening daarvoor wordt betaald door de werknemer.

Loon
Als ik onze drie voorstellen hierover vertaal naar een cao van bijvoorbeeld 24 maanden, zou daar 6% structureel meer loon in moeten zitten, 1,5% structurele eindejaarsuitkering die pensioengevend is en ook wordt betaald aan uitzendkrachten. En de vakantietoeslag moet dan nog worden verhoogd met 0,11% naar 8,33%. In totaal dus 7,66% in 24 maanden structureel. De werkgevers hebben een bod gedaan voor structureel meer loon en eenmalige uitkeringen, die ver afstaan van onze voorstellen. Een tegenvoorstel hebben wij dan ook niet gedaan. Wij hebben de werkgevers na ruim 10 uren onderhandelen gevraagd met een beter loonbod te komen voor of op 17 november 2021.

Reacties
Zoals altijd zijn reacties van harte welkom. Via sms, whatsapp, mail of gewoon even bellen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081