Cao Timmer: 2e onderhandelingsronde uitgesteld

De tweede onderhandelingsronde voor de cao timmerindustrie is voor de tweede keer uitgesteld. Van 13 oktober naar 20 oktober naar donderdag 4 november. Ziekte in de werkgeversdelegatie is hiervan de reden. Niks aan de hand dus, behalve dat het échte nieuws even wat langer op zich laat wachten.

Verschillende inzet
In mijn nieuwsbrief van 1 oktober schreef ik dat het verschil tussen de vraag van vakbonden en het aanbod van werkgevers groot is. Ook sprak ik over verslechteringsvoorstellen. Welke zijn dat dan?

  • Aanpassing van de dagspiegel met twee uur oprekken van 6.00 tot 18.00 uur (was 7.00 – 17.00 uur). Dat betekent dat er niet langer sprake is van overwerk in die twee uren extra: en dus geen overwerktoeslag. Tegelijkertijd wordt er dus ook meer flexibiliteit van de werknemers verwacht en een beperking van de beschikbare vrije tijd.
  • Aanpassing van de jeugdlonen BBL. Werkgevers willen de jeugdlonen die gelden voor BBL-ers aan laten sluiten bij de jongeren (16-20 jaar) zonder vakopleiding. Dit betekent zonder uitzondering na een salarisvermindering per maand.

Het aardige is wel dat werkgevers stellen dat het hen uitdrukkelijk niet te doen is om kostenverlagingen te realiseren. Eventuele besparingen willen ze dan besteden aan voorzieningen en faciliteiten als boeken- en schoolgeld en loopbaanbegeleiding.

Reageer!
Net zoals vorig jaar nodig ik je van harte uit om naar mij toe te reageren op deze werkgeversvoorstellen. Dat kan via mail, sms of whatsapp. Een belletje mag ook. Mijn contactgegevens zijn hieronder opgenomen. Andere reacties zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wordt dus vervolgd op donderdag 4 november 2021.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl