Cao-overleg Timmerindustrie van start

Op woensdag 26 augustus starten wij het cao-overleg. In deze uitzonderlijke tijd hopen wij met werkgeversorganisatie NBvT tot een passende nieuwe cao te komen. Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020. Het wordt spannend, zoveel is wel zeker.
Doorgaans sturen wij voorafgaand aan het cao-overleg de NBvT een brief met voorstellen. Voorstellen die gebaseerd zijn op ons arbeidsvoorwaardenbeleid (AVB) 2020 en een schriftelijk raadpleging van onze leden. Het AVB 2020 is eind 2019 vastgesteld, niet wetende dat wat ons allen zou overkomen in 2020. Wij hebben jou met een nieuwsbrief geïnformeerd over het uitstel van de cao-onderhandelingen én gevraagd naar wat jij belangrijk vindt in een nieuwe cao. De reacties dat ik heb ontvangen, zijn in lijn met de genoemde thema’s en onderwerpen in ons AVB.

Normaal gesproken zouden wij ook percentages en getallen opnemen in onze voorstellen. Dit jaar is echter verre van normaal. Ik zie en hoor wat er aan andere cao-tafels gebeurt. Terugdraaien van cao-afspraken, ongewijzigde verlenging, niet uitbetalen van de loonsverhoging of in plaats van structureel een eenmalige loonsverhoging, inleveren verlof of extra verlof in plaats van (meer) loon. En gelukkig zie ik ook dat er ook nog onderhandelingen plaatsvinden zonder beperkingen, zoals in de voedingsindustrie, zorg en dienstverlenende sectoren. In de industriële- en bouwgerelateerde sectoren, waartoe ook de timmerindustrie wordt gerekend, is het niet alleen kommer en kwel, maar vaak wordt er wel een pas op de plaats gemaakt.

Het ligt dan ook niet voor de hand om alvast een voorschot te nemen op looptijd, loonontwikkeling, maximaal percentage flex in de timmerfabrieken of minder arbeidsduren per week. Wij gaan wél met de NBvT in gesprek over deze thema’s. In de loop van de cao-onderhandelingen kunnen wij – indien nodig en gewenst - altijd nog met concrete voorstellen over deze onderwerpen komen. Bijgaand tref je de brief aan die wij hierover naar de NBvT hebben gestuurd.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief of de brief die wij hebben gestuurd aan de NBvT, dan vraag ik je contact met mij op te nemen. Dat kan via een e-mail, dat kan met een berichtje via mijn telefoon.

Ik hoop met mijn kader- en delegatielid Hans Goossen, op open en constructieve cao-onderhandelingen. Zodra er meer nieuws is, hoor je van ons.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl 

Downloads