CAO Tentoonstellingsbouw

CNV Vakmensen heeft na overleg een eindbod van werkgevers ontvangen. Dit leg ik hierbij aan je voor, met de vraag: "Wat vindt jij? Dit eindbod moet je zien in de lijn van de crisis van afgelopen jaar waarbij de Tentoonstellingsbouw zwaar is getroffen. Ik hoor van je!

Inleiding

CNV Vakmesen is in het najaar van 2019 de onderhandelingen voor de Tentoonstellingsbouw gestart. Doordat er vertraging ontstond is de sector aansluitend volledig stil komen te liggen door corona. Dat is wat ik hoor en zie om mij heen, maar dat hoor ik ook graag van je terug. In de crisis is er niet meer gesproken, waardoor jij er vanaf 2020 niets meer bij hebt gekregen. Dat is hoogt ongelukkig, maar gezien de tijd niet te voorkomen en lijkt reeel. 

Nu is de sector vanuit de overlevingsstand toch weer bij elkaar gekomen om over de toekomst te spreken. We willen namelijk wel graag als sector door, indien dat mogelijk is. Dat kan alleen als we afspraken maken met elkaar. Dat heeft geleid tot een eindbod van werkgevers, welke ik jullie graag voor leg.

Werkgevers geven aan dat er licht gloort aan het eind van de tunnel, mits er geen varianten op het virus komen, waardoor de wereld weer op slot gaat. Maximaal voor nu is het volgende:

Eindbod
- We verlengen de cao tot en met 31 december 2021.
- Per 1 september krijg je er structureel 1,25% bij
- Bij de salarisbetaling van december 2020 krijg je eenmalig een bedrag van 150 euro bruto.

Partijen spreken daarnaast de intentie uit om na de vakantie met elkaar in gesprek te gaan voor en over de toekomst. Daarbij zijn speerpunten als gezond en aantrekkelijk werken aan de orde. Dit moeten indicatoren zijn om tot een nieuwe cao te komen. Deze cao moet van deze tijd zijn, waarbij jong en oud zich erkend en herkend voelen.

Werkgevers geven aan dat dit het maximale is wat ze nu kunnen doen. Omdat ik het moeilijk kan beoordelen, vraag ik jou of jij je herkent in de situatie. Daarnaast vraag ik of je akkoord kunt gaan met het eindbod.

Crisis
We kunnen niet ontkennen dat er een crisis is (geweest). Zeker de Tentoonstellingsbouw heeft hier veel onder te verduren gehad. Daarbij zijn we ook geconfronteerd met faillissementen en hebben we tal van bedrijven uitvluchten zien nemen in andere werkzaamheden, om teneinde maar de rekeningen en lonen te kunnen betalen. Is het nu zo dat jij het slachtoffer van de crisis bent geworden, meld je dan. Wellicht kunnen we kijken, eventueel met andere verbonden organsiaties, of we jou weer  aan het werk kunnen brengen. Is het niet in de Tentoonstellingsbouw, dan is het wellicht in een andere sector. De wereld heeft tekort aan vakkrachten. Als tentoonstellingsbouwer ben jij zeker vakkracht, dus mocht je informatie willen, laat het horen. Vertel het ook door aan collega's en vrienden. CNV Vakmensen kan voor een ieder iets bekekenen, al hebben leden in dienstverlening een streepje voor! Daarmee laat CNV Vakmensen zien dat een vakbond altijd belangrijk is, maar in tijden als deze zeker!

Stem
Laat mij voor 31 juni 2021 weten wat jij vindt van deze cao. Aansluitend meld ik dat bij werkgevers, zodat we bij goedkeuring aan de slag kunnen met het aanvraag van de algemeen verbindendverklaring van de cao, zodat iedereen er zo snel mogelijk aan gebonden is.

Roel van Dijk
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
0653384473