Al het nieuws

Voorstellen voor jouw cao Parket

Donderdag 17 maart 2022 zijn partijen voor de cao Parket om tafel gegaan om te kijken of we tot een nieuwe cao kunnen komen. Ondanks dat de sector omvang gering is en partijen vooraf weten dat de cao niet algemeen verbindend verklaard zal worden, hechten werkgevers toch aan een nieuwe cao voor de branche. Reden hiervoor is dat ze een gelijk speelveld hebben voor iedereen. Daarbij geldt dat de salarissen in de cao het minimum zijn. Lager mag niet, maar meer mag wel.

De voorstellen

CNV Vakmensen heeft, net als FNV, de voorstellen vooraf geïnventariseerd en is tot een gering aantal cao voorstellen gekomen. Daarbij zijn loon en een zwaar werk regeling de twee belangrijkste zaken. Werkgevers hadden geen concrete voorstellen uitgewerkt, maar hebben gereageerd op dat wat CNV Vakmensen en FNV hebben voorgesteld.

Geen RVU op collectief niveau

Door de geringe omvang is een zwaar werk regeling collectief geen optie. Echter, werkgevers mogen het op bedrijfsniveau wel aanbieden, al is dat een kostbare zaak. Echter, een fatsoenlijke loonsverhoging voor de looptijd, bevallingsverlof, aanpassing van het generatiepact en een vergoeding voor collega’s die thuis werken, lijken wel tot de mogelijkheid te behoren.

Wat is al van tafel

Werkgevers hebben vooraf aangegeven dat ze graag een andere verdeling van het loon bij ziekte zouden willen. Het voorstel van werkgevers was dat ze de eerste 3 maanden 100% zouden mogen betalen en daarna gedurende 18 maanden 85%. Nu is de verdeling nog zo dat een werknemer tijdens ziekte het eerste jaar 100% loon ontvangt en het tweede jaar 70%.

CNV Vakmensen heeft direct aangegeven dat deze aanpassing voor CNV Vakmensen geen optie is. Werkgevers hebben dit vervolgens geaccepteerd.

Vervolg

Maandag 4 april gaan partijen verder met de onderhandelingen. Van alle kanten lijkt er de bereidheid te zijn om er dan ook uit te komen. De seinen staan daarvoor op groen, al weten we natuurlijk nooit exact wat er gaan gebeuren.

Reageren en vragen?

Uiteraard kan CNV Vakmensen zich voorstellen dat deze nieuwsbrief vragen oproepen of dat je naar aanleiding van deze brief in contact wilt komen met CNV Vakmensen. Dit stellen wij zeer op prijs. Het is jouw cao en samen moeten we daar iets moois van maken. Op de cao-pagina kun je het hele a-traject volgen. Bij alle fases je reactie geven of je vragen stellen.

>> Ga naar de cao-pagina <<

Kijk in de bijlage voor de voorstellen die CNV Vakmensen namens jou heeft gedaan. Nogmaals, schroom niet om van je te laten horen.

Maak je collega lid

Hoe meer collega's van jou lid zijn, hoe meer invloed we hebben op de cao. Als jij nu jouw collega(s) lid maakt krijg jij in ieder geval per lid een waardebon t.w.v. €12.50 en een leuk cadeau. Kijk op www.cnv-ledenwerven.nl/ .

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
M 06 53 384 473

Downloads