Al het nieuws

Cao-overleg Parket gestart

Maandagmiddag 21 februari 2022 hebben vakbonden en werkgevers gezamenlijk om tafel gezeten om te kijken of en hoe we tot een nieuwe cao voor de parketvloeren willen komen. In deze nieuwsbrief lees je hoe dit is verlopen.

Aflopende cao

De huidige cao is op 31 december 2021 afgelopen. Partijen kijken nu of we een nieuwe cao willen, maar daar ga jij uiteindelijk ook over. Er is namelijk een probleem; we krijgen de cao niet algemeen verbindend verklaard. Er is een hele grote cao waar parket ook onder valt. Alleen zijn dit niet de gespecialiseerde bedrijven die zijn aangesloten bij jullie werkgevers. Dit hebben we met werkgevers besproken. Afspraken die we gaan maken gelden alleen voor de werkgevers die aangesloten zijn bij de beide werkgeversorganisaties. Werkgevers die niet lid zijn vallen onder de werkingssfeer van die andere cao. Werkgevers geven aan dat ze hiervan op de hoogte zijn maar desondanks graag een nieuwe cao afsluiten.

Nieuwe cao

Werkgevers geven aan dat ze alles overwogen hebben en bewust kiezen voor een nieuwe cao voor onze branche. De leden van werkgevers vragen daar nadrukkelijk om. Daarmee hebben ze duidelijkheid omtrent de afspraken en hebben leden onderling dezelfde spelregels. Daarom willen ze bewust met onder andere CNV Vakmensen een nieuwe cao afsluiten. Uiteraard wil CNV Vakmensen dat ook, maar alleen als jij aangeeft of jij daarmee akkoord bent. Laat ons weten of jij een eigen cao wilt of niet!

Je kunt er van uitgaan dat de voorwaarden in deze cao beter zijn en jouw belangen beter behartigd worden, mits je werkgever aangesloten is bij een van de werkgeversorganisaties.

Schot voor de boeg

Werkgevers geven daarbij aan dat ze een aantal wensen hebben, die ik bewust nu al bij je neer leg, zodat jij daarop kunt reageren.

  1. Uiteraard komt er een loonbod, alleen geven ze dat nog niet prijs.
  2. Daarnaast zien ze graag het generatiepact beperkt voor full time medewerkers. Werk je part time, dan zou het voor nieuwe aanvragen niet meer gehonoreerd worden. Het generatiepact houdt in dat je 80% werkt tegen 90% loon en bouw je 100% pensioen op. Cao partijen kunnen deze afspraak maken, alleen is mijn vraag of jij daar mee kunt leven. Ook willen ze onderscheid maken of je fysieke arbeid levert of niet. Op de werkvloer mag het ingaan vanaf 57 jaar. Voor mensen die niet op de werkvloer werken, gemakshalve iedereen die op kantoor werkt,  zouden ze deze afspraak vanaf 62 jaar willen maken.
  3. Tot slot is er nog een uitdrukkelijke wens voor verandering van loon bij ziekte. Nu is het nog zo dat je het eerste jaar 100% loon ontvangt en het tweede jaar 70% loon. Werkgevers zien dit graag anders. Ze willen 3 maanden 100% loon betalen en 21 maanden 85%. Voor de ernstig zieken die hier 2 jaar gebruik van moeten maken is dit over de hele linie gemiddeld 87% loon, terwijl het nu 85% is over de hele 2 jaar. Echter, mocht je langer dan 3 maanden uit de roulatie zijn maar korter dan een jaar, dan lever je 15% loon in het eerste jaar.

    Hier moeten we goed over nadenken en daarbij is jouw mening van groot belang.

Andere wensen en meepraten

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten en meedoen. Je kunt je vragen daar kwijt en ook reageren op nieuwsbrieven. Heb je een idee voor jouw nieuwe cao dan kun je die daar ook delen. Het is jouw cao en jij hebt het recht daar zaken voor aan te dragen. Ga direct naar de cao-pagina Parket. 

Tot slot

Zowel werkgevers als werknemers erkennen dat de organisatiegraad, het aantal leden, kan en mag groeien. Daardoor krijgen we meer omvang en kunnen we als cao ook meer betekenen. Daarom vraag ik jou om deze nieuwsbrief door te sturen naar ongeorganiseerde collega's. Ook zij mogen hun wensen kenbaar maken op de cao-pagina en als ze willen kunnen ze lid worden. Hoe meer collega's lid zijn, hoe groter de invloed aan de onderhandelingstafel. Schrijf je collega in en ontvang een kadobon t.w.v. €12,50 en een leuk kado als extra!

www.cnv-ledenwerven.nl/ 

Donderdag 17 maart 2022 staat de eerste ronde onderhandelingen gepland. Geef voor 14 maart je wensen aan en geef je mening weer. Daarna gaat CNV Vakmensen de voorstellen maken en voor jou haar best doen om tot iets moois te komen.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error