Al het nieuws

Voorstellen nieuwe cao Meubel

Op 31 december 2021 loopt de huidige cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven af. Wij wensen de cao niet ongewijzigd voor te zetten. Vandaar dat wij nu voorstellen doen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2022. Onze voorstellen zijn mede gebaseerd op de ledenenquête zoals wij die in de maand oktober hebben gehouden. Op maandag 8 november starten de onderhandelingen.

Voorstellenbrief

Onze voorstellen zij gebaseerd op ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2022, de gunstige voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), onze contact binnen de bedrijven en de uitkomst van de ledenenquête zoals die is gehouden in de periode van 1 tot en met 22 oktober 2021. Het resultaat van dit alles hebben wij verwoord in onze voorstellenbrief die wij inmiddels hebben verzonden aan onze partners aan de onderhandelingstafel. Bijgaand tref je onze voorstellenbrief aan.

Cao-commissie

Via genoemde enquête hebben wij gevraagd of er leden zijn die deel willen uitmaken van onze cao-commissie. Deze commissie beoordeelt de voorstellenbrief, levert mijn tafelgenoot aan de onderhandelingstafel, beoordeelt het (tussentijdse) onderhandelingsresultaat en beslist mee over de wijze waarop wij het uiteindelijke onderhandelingsresultaat aan de leden ter beoordeling en ter stemming voorleggen. Helaas heeft niemand zich gemeld voor deelname aan deze voor leden en mij belangrijke commissie. Aanmelden kan uiteraard alsnog rechtstreeks bij mij, of laat een bericht achter op Je Achterban. Daar kun je ook vragen stellen en reageren op dit bericht!

Praat mee en doe mee www.jeachterban.nl/meubelindustrie

Planning en communicatie

Over de vorderingen aan de onderhandelingstafel informeren wij de leden periodiek. Zo mogelijk ontvang je na elke onderhandelingsronde een nieuwsbrief. Zoals gezegd starten de onderhandelingen op maandag 8 november. De tweede ronde is op 25 november. De derde en mogelijk finale is dan op maandag 29 november. Ik sluit een tussentijdse ledenraadpleging op een of meer thema’s ook niet uit. Waar ik in ieder op hoop is de betrokkenheid van leden, blijkend uit reacties op de nieuwsbrieven.

Ik vertrouw op constructieve onderhandelingen en hoop dat deze leiden tot een passende, goede en gedragen Cao Meubel vanaf 1 januari 2022.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl

Downloads