Al het nieuws

Cao onderhandelingen Meubel van start

Gister was het zover, de onderhandelingen over de nieuwe cao Meubel zijn van start gegaan. Vakbonden en werkgevers hebben voorstellen uitgewisseld en afspraken gemaakt over het proces. In deze nieuwsbrief lees je een update.

Uitwisselen voorstellen
De 1e ronde van de cao onderhandelingen staan vooral in het teken van het uitwisselen van voorstellen door werkgevers en vakbonden. CNV Vakmensen heeft in aanloop naar de onderhandelingen een voorstellenbrief geschreven. In de voorstellenbrief hebben wij voorstellen opgenomen uit de enquête en de die door leden zijn aangedragen. Onze voorstellenbrief vind je in de bijlage terug. Gister hebben wij deze voorstellen bij werkgevers verder toegelicht.

Ook FNV en werkgevers hebben voorstellen voor een nieuwe cao gedaan. Die hebben zij gister ook toegelicht. Als bijlage tref je ook een schema aan met daarin de voorstellen van CNV, FNV en de werkgevers op een rij.

En hoe nu verder?
Gister stond dus in het teken van het uitwisselen van de voorstellen. De volgende keer gaan partijen dieper op de voorstellen in en bekijken waar we elkaar kunnen vinden. De volgende ronde vindt plaats op 26 november 2019. Natuurlijk houden we jullie hiervan op de hoogte.

Pensioenen                        
Ook pensioenen maakt onderdeel uit van de onderhandelingen. De lage rentestand heeft ook effect op de pensioenen in de meubel. Vakbonden en werkgevers in de meubel moeten hier ook het gesprek over voeren. Daarom willen wij als CNV landelijk (dus over alle sectoren) een petitie gestart.

Dus stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/

Vragen en/of opmerkingen
Natuurlijk kan je vragen en opmerkingen naar mij sturen. Maar je kan ook via je achterban reageren: https://www.jeachterban.nl/meubelindustrie/ 

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 22 39 29 64

Downloads