Al het nieuws

Overleg Cao Meubel gestart

Maandag 8 november is het overleg gestart voor een nieuwe cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Wij hebben onze voorstellenbrief aan werkgeversorganisatie CBM toegelicht. Traditioneel bij de start: kennismaken, aftasten en verkennen. Op 25 november vindt de tweede ronde plaats.

Economische tijd zit mee

Het sombere toekomstbeeld van de werkgevers vorig jaar en begin dit jaar, heeft nu plaats gemaakt voor een positief geluid, voor optimisme. De marktvraag is prima, omzetcijfers zijn goed en de sector groeit. Jammer genoeg zien wij daarvan geen vertaalslag in de werkgeversvoorstellen. Wij hebben daarbij de werkgevers nog eens gewezen op de voorspelde gunstige economische ontwikkelingen, zoals die door het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Economische Instituut Bouw (EIB). Het aanbod van vakmensen in de meubelindustrie en interieurbouw blijft achter bij de groei en daarmee de vraag van werkgevers.

Verschillende inzet

De gunstige economische cijfers, de krappe arbeidsmarkt en het huidige pakket aan arbeidsvoorwaarden, rechtvaardigt wat ons betreft verbeteringen op loon, flexwerk, duurzame inzetbaarheid, vergoedingen, arbeidsduur en scholing en ontwikkeling. Daar gaan dan ook onze 18 voorstellen over, waarvan 15 voorstellen niet direct gaan over inkomensontwikkeling. Op slechts acht van onze voorstellen heeft de CBM-delegatie gereageerd. Wij hebben vaak een ‘NIET’ gehoord: niet passend, niet uitvoerbaar, lastig, niet handig, te duur. Werkgevers komen zelf met een gematigd loonbod met ook nog eens twee verslechteringsgesprekken. Wel beschouwd zit er dus een behoorlijk verschil tussen onze vraag en het werkgeversaanbod. De tijd zal leren of wij met onze onderhandelingspartners dit verschil tot een minimum kunnen terugbrengen.

Afspraken lopende cao

Waar wij wel tevreden over zijn is dat twee afspraken in de lopende cao op een haar na zijn geregeld. Inmiddels is de aanmelding voor de zwaar werkregeling (RVU-regeling) per 1 januari 2022 geopend. Wij zijn blij dat wij dit nu voor elkaar hebben gekregen voor werknemers die vervroegd afscheid willen nemen van hun werk. 
Aan het nieuwe functie-/loongebouw is hard gewerkt. De presentatie hiervan is goed ontvangen door alle cao partijen. Er wordt nog wel nagedacht over het aanvangssalaris voor instromende collega’s en over het salarispad naar het maximum in de salarisschaal.

Gezamenlijk belang

Wat ons in ieder geval bindt is de overtuiging dat er geïnvesteerd wordt in de mensen. Werkgevers vinden dat dit al voldoende is geregeld in de cao. Voor ons moet de cao aantrekkelijker worden om mensen te binden, blijven te boeien en aan te trekken. Het niveau mag ons betreft wel een paar tandjes hoger. Op 25 november gaan wij verder.

Reacties

Zoals altijd zijn reacties van harte welkom. Via sms, whatsapp, mail of gewoon even bellen. Ook kun je terecht op ons online community platform JeAchterban.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl