Al het nieuws

Stem over eindbod cao Houtverwerkende Industrie!

Er is een eindbod van werkgever. Te weinig om te juichen, teveel om naast ons neer te leggen. Het oordeel is aan jou.

Onderhandelen
Maandag 22 maart hebben werkgevers en werknemers in de HVI weer onderhandeld. Nadat we een aantal keer informeel met elkaar hebben  gesproken, heeft CNV Vakmensen aangedrongen om formeel bij elkaar te komen. Dat is de reden dat we nu dit verslag hebben en kunnen we er verder mee. Van beide kanten zijn visies nogmaals uitgelegd en uiteindelijk is dit het finale bod van werkgevers.

Hoe ziet het er uit
Werkgevers bieden het volgende:

  • 1 juni 2021 1% structureel
  • 1 september 2021 1% structureel
  • 1 december 0,5% structureel
  • 1 maart 2022, eenmalig 100 euro bruto

Daarnaast wordt de premie voor het sociaal fonds voor de werkgevers verhoogd naar 0,58%. De cao wordt hiermee onverkort voortgezet, waaronder de activiteiten voor werkingssfeer en naleving. Ook gaan we onderzoek laten doen naar zwaar werk in onze sector.

Neutraal
CNV Vakmensen legt dit bod neutraal bij jou neer. CNV Vakmensen kijkt met gemengde gevoelens naar dit bod. Voor 2021 is het acceptabel, maar hiermee kunnen we 2020 in jouw loonontwikkeling als een verloren jaar beschouwen. Maar het is teveel om hier volstrekt negatief over te doen, temeer daar in andere sectoren vergelijkbare resultaten worden geboekt.

<< GEEF JOUW STEM>

Wat vind jij?
Het is nu aan jou om met ons te delen hoe jij hier tegen aan kijkt. CNV Vakmensen had graag iet mooiers voorgelegd na bijna een jaar zonder cao. Dat jaar krijgen we op deze manier niet gerepareerd. Werkgevers geven aan dat dit het maximale is wat ze kunnen doen. Ze hebben geen zicht op de nabije toekomst, dat maakt ze voorzichtig. Daarnaast is het ook nog een gegeven is dat de prijzen van grondstoffen stijgen in deze tijd, waardoor er minder gedaan kan worden qua loon. Tot slot geven ze aan dat niet alle takken van sport in deze sector even goed draaien, waardoor dit het maximale is wat ze kunnen doen.

Ik hoor graag van jou wat jij er van vindt. Ook hoor ik graag hoe het jouw werkgever vergaat. Dat is de informatie waarop we moeten koersen voor deze cao. En werkgevers laten echt niet het achterste van hun tong zien. Dat doen ze aan jou misschien ook niet, maar jij hebt beter zicht op de activiteiten in de praktijk dan dat CNV Vakmensen dat heeft.

Het is wel zo dat, wanneer we dit afwijzen, we klaar zijn met onderhandelen. Dan moeten we ook opstaan en een vuist maken tegen dit akkoord. Uiteraard is CNV Vakmensen daartoe bereid, echter het is aan jou of we dat moeten gaan doen. Ik hoor dus graag van je.

Als er vragen zijn of je hebt opmerkingen over dit eindbod dan kun je die kwijt op Je Achterban!

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Tel: 06-53384473

Jeachterban.nl/houtverwerkende industrie